Forsterket sykehjem best

Slik konkluderer Helge Garåsen i sin ferske avhandling. 142 pasienter over 60 år innlagt ved St. Olavs Hospital for akutt sykdom eller forverring av kronisk sykdom inngikk i den randomiserte kontrollerte studien. Halvparten (intervensjonsgruppen) fikk ferdigbehandling ved intermediæravdeling på sykehjem, mens den andre halvparten fikk ferdigbehandling på sykehuset.

Etter seks måneder var det 25 % i intervensjonsgruppen som klarte seg selv, mot 10 % i sykehusgruppen. 18 % i intervensjonsgruppen var døde etter ett år, 31 % i sykehusgruppen.

Les hele saken:
Forsterket sykehjem best

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media