Kan økning av HDL-kolesterol forebygge hjerte- og karsykdom?

I en oversiktsartikkel i siste nummer av Tidsskriftet diskuterer Gisle Langslet og Åsmund Reikvam resultatene av forskning rundt dette. De konkluderer at det foreløpig ikke er god nok dokumentasjon på effekten av å øke HDL-kolesterolnivået.

- HDL-kolesterol kan brukes for å vurdere risiko for hjerte- og karsykdom, men det er ikke vist at medikamentell økning av HDL-kolesterol reduserer forekomsten av kardiovaskulære hendelser, sier Langslet.

Livsstilsintervensjon

Et lavt nivå av HDL-kolesterol er en risikofaktor for aterosklerose og aterosklerotisk sykdom, mens et høyt nivå ser ut til å ha en beskyttende effekt. Livsstilsintervensjon som fysisk trening, røykeslutt, vektkontroll, kostomlegging og et moderat alkoholinntak kan øke HDL-kolesterolnivået.

Medikamentell behandling

Det finnes også medikamenter som øker HDL-kolesterolnivået, og nye HDL-modifiserende behandlinger er under utprøvning. Spørsmålet er om slike medikamenter vil ha en effekt på kardiovaskulære hendelser og hvilke mekanismer som ligger bak dette.

Niacin gir en kraftig økning av HDL-koelsterol, på opptil 30 %. Men bruken av niacin har vært begrenset på grunn av bivirkninger som rødming. En kombinasjonstablett med niacin og en hemmer av prostaglandin D2 for å unngå rødme er nå i fase 3-utprøvning.

Statinbehandling øker HDL-kolesterol med 2-15 % i tillegg til å redusere LDL-kolesterol. Men det er ikke funnet en sammenheng mellom statindose og endring i HDL-kolesterolnivå, og det er uklart hvilken betydning HDL-kolesteroløkning har hatt for reduksjonen av kardiovaskulære hendelser i de store statinstudiene.

Skuffende resultater

I desember 2006 ble den kraftige CETP-hemmeren torcetrapib trukket fra videre utprøving etter at det ble påvist 1.6 ganger overdødelighet i gruppen som fikk torcetrapib i en fase 3-studie, til tross for at HDL-kolesterolnivået økte med 72 % og LDL-kolesterolnivået sank med 25 %. Denne studien har blitt omtalt i en nyhetsartikkel tidligere i Tidsskriftet.

- Det er uavklart om den skadelige effekten av torcetrapib skyldes ikke-tilsiktede virkninger av medikamentet eller om det skyldes selve CETP-hemmingen, sier Langslet.

Det var store håp rundt torcetrapib og de negative resultatene fikk mye oppmerksomhet, blant annet i New York Times.

- HDL-metabolismen er kompleks. Trolig er det de spesifikke mekanismene som fører til HDL-økning og funksjonen til HDL-kolesterolet, ikke HDL-økningen i seg selv, som kan gi gunstig effekt, konkluderer Langslet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media