Er befolkningens fruktbarhet endret?

Med mange motstridende meldinger i media er det verdt å spørre om befolkningens fruktbarhet egentlig er endret.

- Demografiske og biologiske variabler beskriver forskjellige forhold og kan tas til inntekt for motsatte oppfatninger om fruktbarhetsendringer over tid. Det er hovedsakelig sosioøkonomiske forhold som ligger bak demografiske endringer, mens den biologiske evnen til å bli gravid først og fremst er avhengig av alder, sier Tom Tanbo i en kronikk i siste nummer av Tidsskriftet.

Forskjellige fruktbarhetstall

Samlet fruktbarhetstall angir hvor mange barn en kvinne forventes å føde forutsatt at fruktbarhetsmønsteret for den aktuelle perioden vedvarer og det ikke forekommer dødsfall. I Norge har dette tallet ligget rundt 1,8 de siste 30 årene. For å opprettholde befolkningsstørrelsen må tallet ligge på 2,1. Befolkningsstørrelsen i Norge har likevel økt over denne perioden på grunn av økende levealder og innvandring.

Aldersavhengige fruktbarhetsrater angir antall barn som fødes årlig per 10 000 kvinner i forskjellige aldersgrupper.

- Dette er et uttrykk for når kvinner velger å få sine barn og vil derfor kunne påvirkes av en aldersavhengig biologisk evne til å bli gravid, sier Tanbo.

Infertilitet og sterilitet

Hvis graviditet ikke har inntruffet etter ett års forsøk, defineres dette som infertilitet. Omtrent 9-10 % blir ikke gravide i løpet av ett år. Dette betyr ikke nødvendigvis at disse parene er sterile, mange vil bare trenge enda litt mer tid.

Reproduktiv periode

Kvinners reproduktive periode antas å vare fra menarke til menopause, og gjennomsnittlig menopausealder er 51 år. Men studier indikerer at en kvinne i de siste ti år før menopause faktisk er steril. Det vil si at få kvinner vil kunne bli gravide etter 41 år.

- Fruktbarheten er høyest når kvinnen er i slutten av tenårene og begynnelsen av 20-årene, deretter avtar den langsomt frem til hun er i siste del av 30-årene, sier Tanbo.

Det finnes ingen sikre tall fra de siste tiår på om det har skjedd noen vesentlig endring i fruktbarhet, konkluderer han.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media