Ikke IT-gevinst som forventet i helsevesenet

Det viser Kjell Krüger i en oversiktsartikkel i siste nummer av Tidsskriftet. I en strukturert journal fylles det ut forhåndsdefinerte skjemaer, gjerne med faste svaralternativer, i motsetning til registrering av journalnotater i fritekst. Strukturering kan gjøre det enklere å få ut faglige gevinster av elektroniske journalsystemer. Analyse av slike databaser kan påvirke behandlingen, og åpne muligheten for populasjonsrettet intervensjon.

Foretrekker strukturerte journaler

Forskningsresultater viser flere positive sider med strukturerte elektroniske pasientjournaler. De kan gi raskere dataregistrering, høyere kvalitet og notater som er tilfredsstillende for daglig klinisk bruk, og er foretrukket av leger og sykepleiere.

- Strukturert dataregistrering synes å være et viktig element ved vellykkede elektroniske journalsystemer, sier Krüger.

Ber fagmedisinske foreninger ta ansvar

Selv om bruk av elektroniske pasientjournaler nå er utbredt kan det være vanskelig å nå målene om kvalitetssikringsverktøy uten målrettet strukturering av denne inforasjonen.

- Denne struktureringen kan gjøres ved at det utvikles basisdatasett for de viktigste kliniske situasjonene innen hver spesialitet, sier Krüger.

Han foreslår at hver fagmedisinsk forening i Legeforeningen tar ansvaret for en målrettet prosess for å utvikle strukturerte skjemaer for de viktigste medisinske registreringer og hendelser og for hvordan rapporter skal se ut. Dette kan da brukes som basis for en –skjemabank– i allmennpraksis.

- Leger kommer ikke til å få de redskapene de trenger uten en sterk egenmedvirkning. Dette arbeidet er viktig for legenes fremtidige hverdag og samfunnsmessige posisjon, konkluderer Krüger.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media