Konservativ behandling førstevalg ved stressinkontinens

Hvis konservativ behandling mislykkes, kan kirurgisk behandling tilbys dersom lekkasjen er av tilstrekkelig plagsom grad, mener seksjonsoverlege Hjalmar Schiøtz ved Kvinneklinikken, Sykehuset i Vestfold.

Problemer med motivasjon

- Operativ behandling har bedre og mer varige resultater enn konservativ behandling, men også komplikasjoner, sier Schiøtz i en oversiktsartikkel i siste nummer av Tidsskriftet.
Generelle råd, bekkenbunnstrening, elektrostimulering, vaginale vekter og diverse hjelpemidler inngår i konservativ behandling. I valg av behandling må det tas hensyn til morbiditet, komplikasjoner, bruk av ressurser og langtidseffekt. Konservativ behandling gir sjelden en permanent løsning på problemet, pasienten må gjøre en vedvarende innsats selv og mange blir ikke helt kvitt sin lekkasje. Motivasjon kan derfor være et problem, og etter 15 år har tre av fire sluttet med bekkenbunnstrening.

Operativ behandling

Tensjonsfri vaginaltape, hvor et bånd av polypropylen legges løst under midtre del av urethra, er for tiden hovedmetoden for kirurgisk behandling i Norge.

- Metoden kurerer minst like mange pasienter som kolposuspensjon, og inngrepet er enklere, har lavere morbiditet og kortere rekonvalesens, sier Schiøtz.
Resultatene ved tensjonsfri vaginaltape avtar heller ikke vesentlig med tiden, i motsetning til kolposuspensjon. Kolposuspensjon var hovedmetoden inntil nylig og går ut på å sette 1-3 suturer i vaginalveggen på hver side av urethra, slik at vagina og urethra løftes og stabiliseres.

Injeksjonsbehandling som reservemetode

Et tredjevalg for operativ behandling er periurethral injeksjon, som går ut på å injisere et volumøkende stoff i urethraveggen. Foreløpig bør injeksjonsbehandling anses som en reservemetode som i hovedsak skal tilbys kvinner der operasjon med tensjonsfri vaginaltape er kontraindisert eller ikke har gitt tilstrekkelig bedring.

kommer stadig nye behandlingsmåter for stressinkontinens hos kvinner, blant annet nye teknikker for injeksjonsbehandling.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media