Vannkanaler har betydning ved hjerneslag

I 1992 oppdaget gruppen til Peter Agre i USA det første vannkanalproteinet. Det ble senere kalt akvaporin 1 (AQP1). Akvaporiner er membrankanaler som formidler rask og selektiv transport av vann. I 1994 fant Agres gruppe at hjernen inneholder cDNA for et hittil ukjent akvaporin, som senere ble kalt AQP4. Denne oppdagelsen ga nytt håp til forskningen på hjerneødem.

Les hele saken:
Vannkanaler har betydning ved hjerneslag

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media