Suprapubisk kateter best ved bukkirurgi

En britisk forskergruppe har gjort et systematisk søk for å finne randomiserte studier der man har sammenliknet transurethral og suprapubisk katetertilgang mot funn av bakteriuri, pasienttilfredshet og behov for rekateterisering.

Ved innleggelse av transurethralt kateter etter bukkirurgi ble det påvist signifikant forhøyet risiko for bakteriuri (RR 2,0) samt mer smerte og ubehag (RR 2,9), men ikke forskjell i behov for rekateterisering. Suprapubisk kateter bør foretrekkes hos pasienter som gjennomgår bukkirurgi, konkluderer forfatterne.

Les hele saken:
Suprapubisk kateter best ved bukkirurgi

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.