Tarmslyng etter abdominalkirurgi

Hos pasienter som gjennomgår abdominalkirurgi, er det livslang risiko for å utvikle gjentatte adheranser og tynntarmsobstruksjon. Franske forskere har analysert forekomsten av residiv etter kirurgi for tynntarmsobstruksjon hos 286 pasienter i en prospektiv studie.

Gjennomsnittlig oppfølgingstid var 41 måneder. Total kumulativ insidens for tilbakefall var 16 % ved alle behandlede ileustilfeller, og residivraten rundt 6 % for dem som ble behandlet kirurgisk. AlderTarmslyng etter abdominalkirurgi

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media