Små epilepsipasienter med store problemer

Dette rammer særlig dem som får epilepsi tidlig i barndommen, som bruker mange medisiner, har hyppig anfallsfrekvens og mer alvorlige epilepsiformer, ifølge Bjørg Høie. I sin doktoravhandling Cognitive and psychosocial problems in children with epilepsy. A population-based approach inkluderte hun 198 barn fra Hordaland med alle typer epilepsi. Også en kontrollgruppe på 126 barn ble inkludert. Dette er en av meget få populasjonsbaserte studier av barneepilepsi der man har tatt for seg både kognitive og psykososiale vansker hos barna.

Les hele saken:
Små epilepsipasienter med store problemer

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media