Hjemmehemodialyse som alternativ til senterdialyse

Antall dialysepasienter i Norge er mer enn fordoblet de siste år, og vil fortsette å øke. Det viser en artikkel i Tidsskrift for Den norske lægeforening nr. 21/2006. Dialyse (rensing av blod ved å la det strømme gjennom en dialysator) er livsopprettholdende behandling ved terminal (svært alvorlig) nyresvikt. Hjemmehemodialyse kan være et alternativ for ressurssterke pasienter som ikke er egnet for peritoneal dialyse, også kalt posedialyse. Hjemmehemodialyse er billigere enn dialyse på sykehus, gir bedre livskvalitet og bedre helse, men stiller store krav til utstyr og opplæring. Behandlingen er lite utbredt i Norge, men langt mer vanlig ellers i Europa.

Hjemmehemodialyse som alternativ til senterdialyse

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media