Behandling av akutt nyresvikt hos kritisk syke pasienter

Kritisk syke pasienter med akutt nyresvikt kan behandles med kontinuerlig venovenøs hemodiafiltrasjon istedenfor intermitterende dialyse. Teorien skulle tilsi at kontinuerlig fjerning av overskuddsvæske og metabolitter er best, men stemmer dette i praksis? Nei, konkluderer franske leger.

Behandling av akutt nyresvikt hos kritisk syke pasienter

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media