- Velg andre- og tredjegenerasjons antihistaminer

Leger har en rekke ulike antihistaminer å velge mellom når de skal behandle pasienter med allergi. Men både økonomiske og faglige hensyn tilsier at annen- og tredjegenerasjons antihistaminer bør foretrekkes foran førstegenerasjons, skriver han i en artikkel i siste nummer av Tidsskriftet.

Tretthet som bivirkning

Tabell
Særlig barn blir trette av førstegenerasjons antihistaminer. Foto ScanStockPhoto

Årsaken til den klare oppfordringen er bivirkningene som følger med førstegenerasjons antihistaminer.

– Folk blir så trette av dem. Det kommer i tillegg til tretteheten som allergien allerede fører med seg, sier Steinsvåg til Tidsskriftet.

Trettheten medikamentene gir, spesielt hos barn, kan føre til negative kognitive og læringsmessige konsekvenser. De påvirker kjøreferdigheter hos voksne, og hos eldre kan medikamentene gi negativ psykomotorisk påvirkning.

Unntak fra regelen

– Det finnes imidlertid ett unntak fra regelen; ved søvnforstyrrende kløende eksem hos barn er den søvnfremkallende effekten nyttig, i tillegg til at medikamentet demper kløen, sier han.

Førstegenerasjons antihistaminer som selges i Norge er Dekskloriramin (Phenamin og Polaramin) og Prometazin (Phenargan).

Gammel vane

– Det er fortsatt noen, om ikke mange, som forskriver disse medikamentene. Det skyldes nok i hovedsak en kombinasjon av gammel vane og personlige erfaringer. Noen mener effekten er bedre, men dette har man ikke klart å dokumentere, påpeker Steinsvåg.

Høysnue og elveblest

Han anbefaler annen- og tredjegenerasjons antihistaminer både ved allergisk rhinitt (høysnue/helårsrhinitt) og urticaria (elveblest), lokale antihistaminer ved allergisk konjunktivitt (øyeallergi) og eventuelt annengenerasjons antihistaminer ved behandling av astma.

Liten effekt ved forkjølelse

– En del leger anbefaler antihistaminer ved forkjølelse, men forskning viser at dette verken gir redusert nesetetthet, neserenning eller nysing, eller har innvirkning på pasientens egen opplevelse av sykdomsforløpet, sier Steinsvåg.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media