Kan vaksiner være farlige?

Alvorlige sykdommer vil blusse opp igjen hvis vi slutter å vaksinere, advarer divisjonsdirektør Hanne Nøkleby og overlege Marianne Riise Bergsaker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt i en artikkel i Tidsskriftet. Artikkelen er én av flere artikler om vaksinasjon i en temaserie som startet i siste nummer.

Uforutsette bivirkninger
Tabell
Hanne Nøkleby. Foto Marianne Loraas/Tidsskriftet.

Flere vaksiner har ført til alvorlige, uønskede skader, men det er lenge siden. I dag er kontrollen og oppfølgingen av vaksiner så streng at risikoen er svært nær null, ifølge artikkelen. Til tross for streng kontroll kan det fremdeles forekomme uforutsette uheldige bivirkninger, enten lokale eller systemiske reaksjoner. Lokalreaksjoner er ufarlig, og så vanlig at det vil være godt beskrevet når vaksinen tas i vanlig bruk. Systemiske reaksjoner, med unntak av feber og uvelfølelse, er langt sjeldnere. Mindre enn én av 10 000 vaksinerte får en slik reaksjon. Dermed er det også vanskelig å avsløre før vaksinen tas i bruk. Nettopp derfor krever legemiddelmyndighetene detaljert overvåking av mulige reaksjoner en periode etter at vaksinen er tatt i bruk.

– Situasjonen er vanskeligere når det dukker opp mistanke om at en vaksine som er brukt i mange år er årsak til alvorlige hendelser som hittil ikke er kjent, mener Nøkleby og Bergsaker.

Feber etter vaksine

Feber anses som en vanlig vaksinereaksjon hos barn, men samtidig er lette infeksjoner med feber vanlig i denne pasientgruppen. Dermed er det vanskelig å vite om feber skyldes vaksinen eller bare en vanlig infeksjon. Vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet gis dessuten i en alder der alvorlige tilstander, som for eksempel autisme, oppdages.

– Det som kan være farlig er å oppfatte vaksinen som årsak til en febersykdom og derfor unnlate å gjøre de undersøkelser og vurderinger man ellers ville gjort. Sørg for å undersøke pasienten som om vedkommende ikke var vaksinert, sier Nøkleby.

Åpenhet viktig

Det er imidlertid aldri mulig å vise med 100% sikkerhet at noe ikke henger sammen. Da påstanden om at MMR-vaksinen kunne føre til autisme ble kjent blant småbarnsforeldre, valgte flere å la være å vaksinere barna sine, til tross for at dette ble tilbakevist i flere studier. Resultatet er stadige utbrudd av meslinger i flere europeiske land.

– Som helsepersonell kan vi bidra ved å være åpne, fortelle hva som blir gjort og hva vi vet, både av positiv og negativ art, mener Nøkleby og Bergsaker.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media