Kan godt renhold forebygge MRSA?

Forskerne har sammenliknet renholdet ved landets sykehus med antall infeksjoner med meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) i perioden 2001-2005. Renholdet ved britiske sykehus overvåkes av Patient Environment Action Team (PEAT), som består av representanter for både helsepersonell, pasienter og befolkningen generelt. Resultatene fra PEAT offentliggjøres hvert år. Det britiske helsedepartementet har lagt stor vekt på sykehusrenhold i sitt arbeid for å redusere antall MRSA-infeksjoner.

Trolig ingen sammenheng

Forfatterne fant imidlertid ut at det ikke var noen signifikante endringer i antall MRSA-infeksjoner mellom april 2001 og mars 2005 til tross for at sykehusene i løpet av disse årene skåret bedre på PEATs renslighetsmålinger. De mener derfor at det ikke finnes noen sammenheng mellom renslighet og antall MRSA-utbrudd. Studien er publisert i Journal of Hospital Infection og omtalt i BMJ.

– Vi tror, og disse dataene støtter vårt inntrykk, at det ikke er noen direkte sammenheng mellom et rent sykehusmiljø og risiko for MRSA-infeksjoner, skriver forfatterne.

Renslighet viktig

De understreker at det er svært viktig med en høy standard for renhold og hygiene ved sykehus, men at dette alene altså ikke er nok for å forhindre infeksjoner med metilicinresistente gule stafylokokker.

MRSA i Norge

I Norge ble det i 2005 meldt om 460 tilfeller av MRSA.. Under en fjerdedel (24 %) av disse personene var innlagt på sykehus da diagnosen ble stilt, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet. Hos friske voksne vil en MRSA-infeksjon vanligvis ikke føre til sykdom, men for pasienter er en slik infeksjon forbundet med økt sykelighet og dødelighet. Det er viktig å hindre at stammer etablerer seg i norske helseinstitusjoner.

Vanskelig manøver

Petter Elstrøm ved Avdeling for infeksjonsovervåking ved Folkehelseinsituttet sier mange setter likhetstegn mellom synlig skitne gulv og dårlig smittevern - og dermed økt infeksjonsfare.

– Denne studien forsøker å måle om dårlig renhold gir økt infeksjonsrisiko. Det er imidlertid en vanskelig manøver, sier Elstrøm til Tidsskriftet.

Ikke så rart

Han mener det er en del svakheter ved den britiske studien. Som forfatterne selv påpeker er ikke renholdet det viktigste tiltaket for å hindre smitte.

– Dette er trolig også grunnen til at de ikke har klart å påvise en sammenheng. Gule stafylokokker smitter først og fremst direkte mellom mennesker og antagelig i liten grad fra miljøet - selv om bakteriene er i stand til det. Dermed vil det være vanskelig å finne signifikant korrelasjon mellom infeksjonsforekomst og kvaliteten på renholdet. Renholdet er kun ett av mange tiltak for å hindre smitte på helseinstitusjoner, sier Elstrøm til Tidsskriftet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media