Er fisk sunt, eller er det ikke?

Under Dioxin 2006-konferansen, som avsluttes i dag, la Janneche Utne Skåre frem noen sentrale funn fra rapporten –Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold–, som er utgitt av Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Skåre er avdelingsdirektør ved Veterinærinstituttet og professor ved Veterinærhøgskolen.

Tabell
Det er langt bedre for helsen å spise fisk enn ikke å spise fisk, mener forskerne. Foto Imagelibrary Gold
Effekt mot risiko

– Når det gjelder råd om hva som er sunt i norsk kosthold må man hele tiden vurdere den helsemessige gode effekten av fisk i kostholdet opp mot en mulig risiko for å spise fisk som inneholder miljøgifter som kvikksølv, PCB og dioksiner, sier hun ifølge Folkehelseinstituttet

Advarer ikke mot fisk

Skåre konkluderer med at det ikke finnes noen grunn til å advare mot fisk og sjømat i kosten. Likevel må man fortsatt overvåke og forebygge miljøgifter i matvarer. Det er Mattilsynet som i 2004 ga Vitenskapskomiteen for mattrygghet i oppdrag å gjøre en helhetsvurdering av fisk og annen sjømat.

Studie sådde tvil

I mange år er fisk blitt ansett som en viktig del av kostholdet vårt, blant annet fordi det inneholder proteiner, vitamin D, vitamin B12, selen, jod og langkjedete omega-3-fettsyrer. I april i år ble det imidlertid sådd tvil om de som spiser mye fet fisk, og dermed får i seg omega-3, lever lenger enn andre. I en metaanalyse publisert i BMJ konkluderte britiske forskere med at omega-3 ikke har noen klar effekt mot hjerte- og karsykdommer, ei heller kreft.

Fremdeles bra for oss

Christian A. Drevon, professor ved Institutt for ernæringsforskning ved Universitetet i Oslo, er kritisk til konklusjonen.

– Det har kommet en del kritikk av denne metaanalysen i ettertid, og jeg deler skepsisen til resultatene. Det finnes så mange studier som trekker i motsatt retning, at jeg fremdeles står på min anbefaling om at fisk og omega-3 er bra for oss, sier Drevon til Tidsskriftet.

Både Skåre og Drevon er dermed enige om at den helsemessige gevinsten ved å spise mer fisk og sjømat er større enn ved å slutte å spise slik mat av frykt for innholdet av miljøgifter.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media