Mange vil bli lege

Medisinstudiet i Tromsø har økt mest når det gjelder antall søkere som prioriterer studiet på førsteplass. Foto Universitetet i Tromsø

Ifølge Samordna opptak måtte søkerne minst ha 73,7 poeng i den ordinære opptakskvoten for å komme inn på medisinstudiet ved Universitetet i Oslo (UiO) som begynner i høst, mens i den såkalte primærvitnemålskvoten – de som kommer rett fra videregående skole – måtte søkerne ha 64,5 poeng for å få plass i førsteopptaket som ble klart torsdag 20. juli.

Høye poengkrav

For å komme inn på vårsemesteret 2007 ved UiO måtte søkerne ha 72,8 poeng i den ordinære kvoten eller 62,5 i primærvitnemålskvoten. Ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim krevdes det henholdsvis 72 og 63,3 poeng, ved Universitetet i Tromsø (UiTø) 71,8 og 62,1 poeng, og ved Universitetet i Bergen (UiB) 71,5 og 62,3 poeng.

Stor interesse

Antall søkere til medisinstudiene i Norge holder seg høyt sammenliknet med foregående år. Medisinstudiet ved NTNU har totalt mottatt 2 494 søknader, mens høstsemesteret ved UiO følger hakk i hæl med 2 487 søknader. Det medisinske fakultet i Bergen har mottatt 2 245 søknader, vårsemesteret ved UiO 2 155 og UiTø 1 979.

Tromsø populært

Når det gjelder antall primærsøkere, det vil si søkere som har studiet som førsteprioritet, har UiOs medisinstudium i høstsemesteret definitivt flest med 1 046 primærsøkere. Det er en liten nedgang på 1,9 % sammenliknet med antall primærsøkere i fjor. NTNU ligger her på annenplass med 726 primærsøkere, mens UiB har 548, UiTø 344 og vårsemesteret i Oslo 200 primærsøkere. Søkere som har UiTø som førstevalg har økt mest med 7,5 % sammenliknet med i fjor, mens vårsemesteret ved UiO har størst nedgang med 20,3 % færre som har satt studiet på førsteplass.

Generell nedgang

Statistikk fra Samordna opptak viser at det er en liten nedgang (2,2 %) i antall søkere til høyere utdanning i år sammenliknet med 2005. Rundt 38 000 søkere (ca. 64 %) har fått plass ved studiet de har satt som førsteprioritet etter hovedopptaket 20. juli. Det er per i dag 9 600 kvalifiserte søkerne som ennå ikke har fått tilbud, men disse har mulighet til å lete blant 3 500 ledige studieplasser og eventuelt velge å stå på venteliste.

Les mer om opptak til medisinstudiet:

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media