Astma og KOLS er ikke det samme

Bare astmapasienter får inhalasjonssteroider og kombinasjonspreparater på blå resept fra 1. juli. Foto Health and Medicine

De to punktene, henholdsvis 44 og 45, skal erstatte dagens punkt 2, som er felles for de to sykdommene.

– Målet med endringen er at pasientene skal få bedre diagnostisering, og at refusjonssystemet skal bli mer forståelig, sier avdelingsdirektør Elisabeth Bryn i Statens legemiddelverk til Tidsskriftet.

Konsekvenser

Konsekvensene er blant annet at inhalasjonssteroider og kombinasjonspreparater kun blir oppført under astmapunktet. Under KOLS-punktet skilles det mellom mild og alvorlig/moderat. Allergenekstrakter, efedrin og noen kortikosteroider til injeksjon blir ikke oppført under noen av de to punktene. Pasienter som bruker inhalasjonssteroider eller kombinasjonspreparater til behandling av KOLS får ikke lenger disse på blå resept. Legen må i så fall søke om individuell refusjon.

Alle må til legen

Alle astma- og KOLS-pasienter må oppsøke lege for å få bekreftet diagnosen og eventuelt gjøre endringer i behandlingen, og dette må gjøres innen 1. juli neste år. Legene må fra nå av huske å skrive nye resepter på punkt 44 eller 45, men en overgangsordning vil gjelde gamle resepter skrevet ut før 1. juli 2006. Alle legekontorer som ikke har spirometriutstyr må skaffe dette, for om ett år er det kun pasientrelaterte faktorer som godtas som begrunnelse for at spirometri ikke er gjennomført. Dersom pasienten har symptomer både på astma og KOLS må legen gjøre en helhetlig vurdering for hva som er hoveddiagnosen. Eventuelle resepter skal da skrives ut på det aktuelle punktet.

Statens legemiddelverk ber leger være oppmerksom på at en omlegging av behandlingen øker risikoen for forverring av sykdomstilstanden, særlig når behandling med inhalasjonssteroider avsluttes.

Allergiforbundet uenig

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) positive til at pasienter med sykdomsforløp som kan lede til en av de to diagnosene må følges opp med spirometrimåling. Men forbundet mener pasienter med alvorlig KOLS bør få kombinasjonspreparater og inhalasjonssteroider på blå resept.

– Vi støtter en splitting i blåreseptforskriften, fordi det tross alt dreier seg om to forskjellige diagnoser, men vi beklager at KOLS-pasientene ikke kan få inhalasjonssterioder og kombinasjonspreparater på blå resept. Selv om en medisin ikke kan gi målbar effekt på en spirometrimåling kan pasienten likevel ha en opplevd effekt og økt livskalitet, sier Helle Stordrange Grøttum, rådgiver i NAAF.

Hun sier det er svært viktig at alle leger som har KOLS- pasienter følger dem opp og får søkt om individuell refusjon etter §10a i god tid, slik at pasientene slipper å legge ut for medisinen selv.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media