Kan man nå anbefale alkohol?

Kvinner som drikker alkohol minst én dag i uken har redusert risiko for hjertesykdom. Men det er for tidlig å anbefale alkohol som medisin, mener forskerne. Foto Imagelibrary Gold

Det viser en dansk studie publisert i BMJ. Resultatene er så spesielle at BMJ på lederplass advarer mot å tolke resultatene for bokstavelig.

Også kvinner inkludert

Også tidligere forskning har vist at et moderat alkoholinntak kan redusere risikoen for hjerte- og karsykdom, men det meste av denne forskningen har kun inkludert menn. I denne studien inkluderte Janne Tolstrup ved Statens Institut for Folkesundhed og hennes kolleger over 50 000 menn og kvinner i alderen 50-65 år i perioden 1993-2002. Drøyt halvparten (28 448) var kvinner. Deltakerne svarte på spørsmål om blant annet alkoholforbruk. Tilfeller av koronar hjertesykdom ble registrert, og resultatene ble justert for kjente risikofaktorer som alder, røyking, utdanning, fysisk aktivitet og kosthold.

Mengden avgjørende

Kvinnene konsumerte i gjennomsnitt 5,5 enheter i uken, mens mennene konsumerte 11,3 enheter. I løpet av oppfølgingsperioden på i gjennomsnitt 5,7 år utviklet 749 kvinner og 1 283 menn koronar hjertesykdom.

Kvinner som drakk alkohol minst én dag i uken hadde lavere risiko for hjertesykdom enn kvinner som drakk sjeldnere. Men risikoen viste seg å være den samme om kvinnene drakk én dag i uken (36 % lavere risiko) eller hver eneste dag (35 %). Det viser at mengden alkohol er mer avgjørende enn hyppigheten av inntaket, mener forskerne.

Hyppigheten avgjørende

For mennene derimot, viste det seg at risikoen for hjertesykdom var lavest for dem som drakk oftest. Menn som drakk én dag i uken hadde 7 % lavere risiko, mens menn som drakk hver dag hadde 41 % lavere risiko. Forskerne mener dette viser at det ikke er mengden alkohol som teller for menn, bare de drikker hver dag.

De understreker at en lav responsrate på 35 % kan ha virket inn på resultatet.

– Ikke anbefal alkohol

Annie Britton ved University College London skriver i en lederartikkel i BMJ at disse resultatene ikke må tolkes for bokstavelig.

– Det er selvfølgelig uklokt av leger å råde avholdsmennesker til å begynne å drikke for å forebygge hjertesykdom når det finnes andre tiltak som har dokumentert effekt og langt færre bivirkninger, skriver Annie Britton.

Også forfatterne mener det er viktig å få frem at fordelene med alkohol er langt mindre enn ulempene når alkoholinntaket blir for høyt. Drikk med måte, er konklusjonen.

Andre årsaker?

Overlege Tor Ole Klemsdal ved Hjertemedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus, sier studien føyer seg inn i rekken av epidemiologiske studier som viser at moderat alkoholkonsum er assosiert med lavere risiko for koronarsykdom, særlig for menn.

– Denne assosiasjonen er imidlertid ikke så enkel å tolke, sier Klemsdal.

Han viser blant annet til en studie som nylig ble publisert først på nett i Addiction Research and Theory, hvor forfatterne konkluderer med at personer som ikke nyter alkohol kan få hjertesykdom av helt andre årsaker. Mange som avstår fra alkohol gjør det fordi de er syke, og dermed kan det være denne sykdommen eller tilstanden – ikke mangelen på alkohol – som fører til hjertesykdom.

Ikke så logisk

Klemsdal vil være forsiktig med å tolke funnene som gjelder kvinner.

– Det blir alltid færre tilfeller av koronarsykdom hos kvinner, og større usikkerhet i analysene. Det er logisk og forventet at kvinners optimale konsum ligger lavere enn hos menn, men jeg synes ikke danskenes funn ellers er logiske. Observasjonene passer egentlig påfallende godt med at det er noe spesielt med de kvinner som aldri drikker, at de har høyere risiko enn alle andre. Jeg vil ikke utelukke at alkohol også kan være bra for kvinners koronare risiko, men det gjenstår stor usikkerhet, sier han til Tidsskriftet.

Kan gjøre godt

Denne danske studien synes å vise en viss dose-respons-effekt for menn, noe Klemsdal mener passer best med en reell beskyttende effekt av alkoholen.

– Det er imidlertid et problem er at høyt alkoholkonsum gir økt risiko for metabolsk syndrom og hypertensjon, som så igjen kan gi økt risiko for hjerneslag. Erfaringen fra epidemiologiske studier på for eksempel vitamin E og hormonsubstitusjon viser også at tilsynelatende gunstige observerte effekter ikke alltid holder stikk i kontrollerte kliniske forsøk. Vi har derfor ikke grunnlag for å anbefale alkohol som middel til å hindre hjertesykdom. Men et moderat konsum synes på den annen side iallfall ikke ugunstig, konkluderer Klemsdal.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media