– Aspartam er trygt

Aspartam finnes blant annet i lettbrus og lettsaft, men kan også bli brukt i yoghurt og is. Foto Imagelibrary Gold

European Food Safety Authority (EFSA) har gått gjennom resultatene av en omfattende italiensk studie publisert i tidsskriftet Environmental Health Perspectives, som viste at inntak av aspartam økte risikoen for kreft hos rotter. Forskerne ved Ramazzini Institute i Bologna mente EFSA måtte gjøre en ny risikovurdering av søtstoffet, som er blitt tillatt brukt i næringsmidler i Europa i over 20 år.

Ikke kreft av aspartam

EFSA har vurdert funnene i sammenheng med den allerede omfattende vitenskapelige dokumentasjonen som finnes på aspartam. De mener den italienske studien har noen svakheter. Blant annet ble det observert en høy bakgrunnsforekomst av kroniske betennelsessykdommer i lungene og andre vitale organer og vev hos forsøksdyrene, også hos de som ikke fikk aspartam. EFSA konkluderer med at rottene utviklet kreft av andre årsaker.

Trygt som søtstoff

Dermed slås det nok en gang fast at aspartam trygt kan brukes som søtningsstoff i brus og andre matvarer, så lenge anbefalt daglig dose på 40 mg/kg kroppsvekt ikke overstiges. Dette er langt over hva som er vanlig å få i seg per dag.

Aspartam i Norge

Funnene underbygger konklusjonen i flere tidligere studier, og EFSA mener man nå kan avslutte debatten rundt aspartam.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) i Norge kjenner godt til den italienske studien, og har fulgt EFSAs arbeid nøye.

- Konklusjonen kom ikke som noen overraskelse på oss. Vi er helt enig i EFSAs konklusjon, sier medlem av VKM, Trine Husøy til Tidsskriftet.

Egen risikovurdering

Hun sier de er godt i gang med en egen vurdering av de helsemessige konsekvensene av å tilsette søtstoffer i saft og brus i Norge.

- EFSAs konklusjon vil bli lagt til grunn i denne vurderingen, som trolig kommer i løpet av høsten, sier Husøy.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media