Vil liberalisere bioteknologiloven

Regjeringen vil også tillate vevstypetesting i forbindelse med preimplantasjonsdiagnostikk (PGD). Forslagene til endringer i Bioteknologiloven ble sendt på høring i går.

Forskning på befruktede egg

Forskning på befruktede egg skal ifølge forslaget kun være mulig på egg som er blitt overtallige i forbindelse med assistert befruktning. Formålet må være å utvikle metoder for assistert befruktning og genetiske undersøkelser av befruktede egg, og å finne behandling for alvorlige sykdommer som Parkinsons sykdom, multippel sklerose, ryggmargsskader og kreft.

PGD-diagnostikk

Preimplantasjonsdiagnostikk forutsetter at paret det gjelder gjennomfører in vitro-fertilisering, selv om de i utgangspunktet er befruktningsdyktige. Formålet må være å hindre at foreldre som er bærere av en alvorlig arvelig sykdom overfører denne til barna sine. Testing av vevstype i forbindelse med PGD-diagnostikk åpner for at foreldre kan få et nytt barn med samme vevstype som en alvorlig syk søster eller bror, slik som i Mehmet-saken.

Det er stor uenighet innad i regjeringspartiene om detaljene i lovforslaget.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media