Flere får kreft, og flere overlever

Prostatakreft er den hyppigste kreftformen blant menn, og rammet 3 818 menn i 2004. Det viser Kreftregisterets rapport Kreft i Norge 2004, som ble publisert i dag. I løpet av to år har den årlige forekomsten av prostatakreft økt med over 1 000 tilfeller. Ifølge Kreftregisteret skyldes dette trolig økt diagnostisk aktivitet, blant annet at flere tar PSA-test.

Færre får livmorhalskreft

Brystkreft rammet 2 754 kvinner i 2004 og er fremdeles den hyppigste kreftformen blant kvinner. Samtidig registreres det historisk få tilfeller av livmorhalskreft. 270 norske kvinner fikk livmorhalskreft i 2004, og det er det laveste antallet noensinne. Dødeligheten har også gått ned, noe som trolig skyldes at sykdommen diagnostiseres på et tidligere stadium. Totalt var tykk- og endetarmskreft den hyppigste kreftformen i 2004, med 3 482 tilfeller. Også lungekreft var blant de vanligste kreftsykdommene, med 2 247 tilfeller.

Bedret overlevelse

Hvert år dør rundt 10 000 nordmenn av kreft. Men 61 % av kvinnelige og 54 % av mannlige kreftpasienter er i live fem år etter at diagnose er stilt. Dermed er sjansen for å overleve kreft nesten dobbelt så stor som for 40 år siden. Blant annet har overlevelsen ved tykk- og endetarmskreft og akutt leukemi økt kontinuerlig de siste tiårene. Kreft i bukspyttkjertelen er den kreftformen med dårligst overlevelse.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media