– Statiner kan delvis reversere åreforkalkning

I en studie publisert i JAMA har forskerne undersøkt effekten av det kolesterolsenkende legemiddelet Crestor (rosuvastatin) på utvikling av koronar arteriosklerose. I perioden 2002-2003 ble 349 pasienter fra USA, Canada, Europa og Australia inkludert. Ved hjelp av intravaskulær ultralyd (IVUS) målte man grad av åreforkalkningen ved studiestart og etter to års behandling.

Redusert LDL

Forskerne konkluderer med at pasienter som gjennomgikk en intensiv statinbehandling, det vil si rosuvastatin 40 mg/d, oppnådde en reduksjon av det arteriosklerotiske volumet. Denne regresjonen, som man kunne se hos over 60 % av pasientene, var assosiert med en reduksjon av LDL-kolesterolnivået med i gjennomsnitt 53 % og økt HDL-kolesterol med 15 %.

Ikke tidligere vist

– Arteriosklerose anses som en kronisk og progressiv sykdom. Tidligere forskning har vist at behandling med statiner kan bremse eller forhindre en videre utvikling av koronar arteriosklerose, men det er ingen tidligere studier som på en overbevisende måte har demonstrert at prosessen kan reverseres, sier Lars Gullestad, overlege ved Hjertemedisinsk avdeling, Rikshospitalet, til Tidsskriftet.

Ikke registrert i Norge

Crestor blir markedsført i mange europeiske land, men er ikke registrert i Norge. Noen pasienter får imidlertid legemiddelet gjennom ordningen med spesielt godkjenningsfritak. Ifølge Statens legemiddelverk er det gjort endringer i preparatomtalen på grunn av tilfeller av rabdomyolyse og alvorlig muskelpåvirkning, noe som også gjelder andre statiner.

Andre statiner, samme resultat?

Overlege Steinar Madsen i Legemiddelverket mener svakheten med JAMA-studien er at den ikke er kontrollert opp mot annen behandling som har vært prøvd ut på samme måte.

– Det hadde vært interessant å se om man fikk de samme resultatene med høydosebehandling med andre statiner, som simvastatin eller atorvastatin i samme studie. Det ville man sannsynligvis fått, sier Madsen til Tidsskriftet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media