– Ingen fordel med ulike bryster

Britiske forskere har sammenliknet brystene til 500 kvinner som var til mammografiundersøkelse i perioden 1979-1986, hvorav halvparten av kvinnene i ettertid ble rammet av brystkreft og den andre halvparten forble friske. Ut fra mammogrammer ble bryststørrelsen på alle kvinnene målt. Forskerne fant at den størrelsesmessige forskjellen mellom brystene var størst blant kvinnene som senere utviklet brystkreft enn blant de andre kvinnene. Det så ikke ut til å ha betydning hvilke av brystene som var størst.

Uavhengig prediktor

Det viste seg at asymmetriske bryster var en signifikant uavhengig prediktor for brystkreft – i likhet med bl.a. høyde, hereditet og alder ved menarke og menopause. Studien er publisert i tidsskriftet Breast Cancer Research.

– Spennende teori

Wenche Reed, overlege ved Patologiklinikken ved Radiumhospitalet, sier hun ikke har hørt om denne sammenhengen før, men at funnene er interessante.

– Det er en spennende teori, men altfor tidlig å konkludere. Perfekt symmetri kan påvirkes av ytre og indre faktorer. Forfatterne argumenterer for at asymmetriske bryst kan være tegn på hormonpåvirkelig genetisk instabilitet, og at disse kvinnene kan være mer utsatt for sykdom, sier Reed til Tidsskriftet.

Hun mener kvinner som har ulike bryster ikke trenger bli bekymret.

– Nei, det er altfor tidlig, sier Reed.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media