Eksemsalve må brukes med forsiktighet

Kremen Elidel (pimecrolimus) og salven Protopic (tacrolimus) brukes ved mild eller moderat atopisk eksem. Etter at det ble rapportert om tilfeller av hudkreft og lymfekjertelkreft hos pasienter som hadde brukt disse medikamentene, satte EMEAs vitenskapelige komité (CHMP) i gang en sikkerhetsgransking.

Ingen sikker sammenheng

Komiteen har ikke klart å påvise noen sikker sammenheng mellom medikamentene og krefttilfellene, men krever at de ansvarlige legemiddelselskapene gransker saken nærmere.

Med forsiktighet

EMEA konkluderer med at nytten av å bruke Elidel og Protopic er større enn risikoen, men at kremen og salven bør brukes med forsiktighet. Myndighetene anbefaler også at preparatomtalen endres noe, slik at den potensielle risikoen blir kjent for pasienter og leger. Legemidlene skal kun brukes dersom behandling med kortisonsalve ikke har effekt og skal ikke brukes sammenhengende over lang tid.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media