Ny metode for hjerte-lunge-redning

Nå skal hjerte-lunge-redning utføres med 30 brystkompresjoner. Det er også viktig å unngå unødige pauser i kompresjonene. Foto Terje Heiestad/Norsk Luftambulanse

I nye internasjonale retningslinjer heter det at du ved hjerte-lunge-redning skal starte med 30 brystkompresjoner og deretter gi to munn-til-munn-innblåsinger. Dette gjentas til profesjonell hjelp kommer. Hittil har praksis vært to innblåsinger etterfulgt av 15 brystkompresjoner.

Fra i dag

Norsk Førstehjelpsråd tar i bruk retningslinjene fra og med i dag. Når det gjelder helsetjenesten anbefaler Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) at de nye retningslinjene implementeres når de medisinsk ansvarlige mener medarbeiderne har fått god nok opplæring.

Tilpasses norske forhold

De nye retningslinjene gjelder ikke bare basal, men også avansert hjerte-lunge-redning, barneresuscitasjon og nyfødtresuscitasjon.

– Vi jobber nå intenst med å tilpasse de nye retningslinjene til norske forhold, og kommer tilbake til dette når arbeidet er fullført. I mellomtiden er det fullt forsvarlig å bruke dagens metode og kursmateriell, sier leder i NRR, overlege Kristian Lexow.

Fremmedlegemer

De viktigste endringene mener han er endring av forholdet mellom kompresjoner og ventilasjoner til 30:2, og større vekt på bedre kompresjonsteknikk.

– Betydningen av å unngå unødige pauser i kompresjonene kan ikke understrekes nok. God HLR kan doble, kanskje tredoble sjansen til å overleve plutselig hjertestans hvis pasienten blir defibrillert innen rimelig tid. Men også retningslinjene for behandling av fremmedlegeme i luftveiene er blitt mye enklere. Tidligere har dette vært komplisert og i liten grad tuftet på vitenskapelige studier, sier Lexow til Tidsskriftet.

På nettsidene til Norsk Resuscitasjonråd ligger en oversikt over foreløpige og endelige retningslinjer.

Relaterte saker:

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media