Hvor står stamcelleforskningen nå?

Woo-suk Hwang ble nasjonalhelt i Sør-Korea og kjent verden over i 2004 etter at han og hans kolleger hevdet å ha revolusjonert stamcelleforskningen ved å produsere pasientspesifikke stamceller med oocytter fra fertiliseringsforsøk. Året etter hevdet de å ha forbedret metoden ytterligere. Resultatene ble blant annet publisert i to artikler i tidsskriftet Science i 2004 og 2005.

Konkluderte med juks

Men det gikk etter hvert rykter om at resultatene var manipulerte. En granskingskomité ved universitetet i Seoul ble satt til å se nærmere på saken, og konkluderte 10. januar i år med at artiklene er basert på manipulerte data. Hwang har aldri klart å produsere pasientspesifikke stamceller. Komiteen fant imidlertid at Hwang og medarbeidere har klart å klone frem hunden Snuppy, og at de tross alt har gjort en viss fremgang når det gjelder å klone embryoer.

Mange tidsskrifter berørt

Forskeren selv har innrømmet jukset og bedt om at Science-artiklene trekkes. Sju av de 15 medforfatterne i studien fra 2004 har gått med på tilbaketrekking, mens alle medforfatterne i studien fra 2005 har gått med på det samme. Science trekker ikke bare de to artiklene, men også alle lederartiklene de har skrevet om saken. Ifølge tidsskriftet har Hwang og hans medforfattere publisert artikler i minst ni tidsskrifter de to siste årene, blant annet det sørkoreanske tidsskriftet Molecules and Cells. De vil trekke tre artikler 28. februar. Også tidsskrifter som Stem Cells, Reproduction og Biology of Reproduction er berørt.

Tabell
Medisinsk redaktør Jens Bjørheim sier stamcelleforskningen i verste fall er satt flere år tilbake. Foto Marianne Loraas
Også i Tidsskriftet

Tidsskriftet har omtalt Hwangs forskning i spalten Medisinsk nytt. Nyhetssaken Stamcelleterapi for alle? stod på trykk i Tidsskriftet nr. 13/2005.

– Saken omtalte Hwangs artikkel i Science 2005. Etter at Science trakk tilbake denne artikkelen er ikke lenger nyhetssaken gyldig, sier Jens Bjørheim, medisinsk redaktør i Tidsskriftet.

Bjørheim bekrefter at Tidsskriftets omtale er en av mange.

– Ifølge databaser er det allerede over 200 publiserte artikler som har referert til minst ett av Hwangs arbeider som er trukket tilbake. Resultater i disse artiklene må derfor leses med ekstra varsomhet, sier Bjørheim.

Satt langt tilbake

Han frykter at stamcelleforskningen er satt langt tilbake, siden det nå er mye man likevel ikke vet.

– Per dags dato er det uklart hvor human stamcelleforskning står, og det vil sannsynligvis ta lang tid før en får oversikt over hva som er gyldige resultater innen dette fagområdet. I verste fall kan forskningen være satt flere år tilbake, sier Bjørheim.

Han mener det er vanskelig for tidsskriftene å sikre seg fullstendig mot juks, til tross for at vurderingsprosessen og kontrollopplegget blir stadig mer omfattende.

Les mer om saken på Sciences nettsider.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media