Alternativ behandling mot kreft – hva virker?

Akupunktur eller akupressur viser god effekt mot cytostatikaindusert kvalme. Foto Health and Medicine

Komplementær og alternativ medisin (CAM) er et vidt og relativt uoversiktlig felt, men det tiltrekker stadig flere pasienter, blant annet kreftpasienter. De siste årene er det gjort en del studier innen feltet, med varierende kvalitet. Den sveitsiske kreftforeningen tok for tre år siden derfor initiativ til et internasjonalt nettverk av eksperter som kunne gå studiene nøyere etter i sømmene, og sørge for pålitelig og oppdatert informasjon til helsepersonell og pasienter om CAM i forhold til kreft.

Norsk bidragsyter

CAM-Cancer-prosjektet fikk EU-midler for å sette i gang, og resultatet er nettsiden www.CAM-Cancer.org. Blant bidragsyterne er professor Vinjar Fønnebø ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin ved Universitetet i Tromsø.

– Helsepersonell og folk flest trenger et sted de kan finne en oppdatert status når det gjelder dokumentasjon av alternative behandlingsformer som brukes i kreftbehandling, sier Fønnebø til Tidsskriftet.

Grundig gjennomgang

På nettsiden kan man finne systematiske sammendrag skrevet av ekspertene tilknyttet CAM-Cancer, men også sammendrag som har gjennomgått ekstern fagvurdering (peer review). Disse oppsummerer fakta om de ulike behandlingsformene, og gir en klar konklusjon rettet mot helsepersonell. På siden finnes også en gjennomgang av det europeiske lovverket på området, en oversikt som er utarbeidet av Gerd Ersdal, fylkeslege i Troms.

– CAM-cancer-gruppen besluttet midtveis i prosjektperioden at det var behov for en gjennomgang av den juridiske og tilsynsmessige situasjonen i europeiske land. Det dokumentet som nå foreligger er basert på kontakt med helsedepartementene i 29 europeiske land, og gir en god oversikt over hvilke juridiske og tilsynsmessige utfordringer som eksisterer innen dette feltet. Variasjonene er store landene imellom, sier Fønnebø.

I Norge ble den 67 år gamle kvakksalverloven opphevet i 2003, og erstattet av Lov om alternativ behandling av sykdom.

Akupunktur mot kvalme

Massasje, koenzym Q10, haibrusk, cannabinoider, akupunktur, grønn te og ekstrakter fra ulike planter er noe av det forskerne har sett, eller skal se, nærmere på. Vinjar Fønnebø kan foreløpig nevne tre metoder som ser ut til å kunne ha dokumentert effekt.

– Sterkest dokumentasjon er det for bruk av akupunktur eller akupressur for å behandle cytostatikaindusert kvalme. Studiene på kreftforebyggende effekter av grønn te og Ukrain som en kreftmedisin er også lovende, men det er for disse to produktene nødvendig med grundigere studier før man kan konkludere noenlunde sikkert, sier Fønnebø.

Fraråder bruk

I mange av sammendragene konkluderes det med at det finnes få eller ingen studier som bekrefter noen effekt. I noen få tilfeller går forfatterne så langt som til å fraråde bruken. Det gjelder blant annet for Breuss kreftkur, urtemedisinen Essiac og koenzym Q10. Om den sistnevnte heter det:

«... koenzym Q10 bør unngås i forbindelse med cellegiftbehandling og strålebehandling.»

– De tre nevnte behandlingsformene er potensielt skadelige av forskjellige årsaker. Breuss kreftkur kan resultere i betydelig vekttap, og noen av dem som foreskriver denne behandlingen fraråder samtidig konvensjonell behandling. Essiac består av en rekke urter som kan gi vesentlige bivirkninger, og koenzym Q10 kan interagere med flere legemidler på en negativ måte, sier Vinjar Fønnebø.

Relaterte saker:

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media