Overrasket over at ingen reagerte før

Camilla Stoltenberg er overrasket over at ingen av medforfatterne reagerte på dataene. Foto Folkehelseinstituttet

Artikkelen til kreftforsker Jon Sudbø og hans kolleger ble publisert i Lancet i oktober i 2005. I romjulen leste Camilla Stoltenberg den, og reagerte på flere åpenbare feil i beskrivelsen av materialet som lå til grunn for studien.

– Jeg har selv ansvar for mye av materialet det ble henvist til, og så raskt at dette var beskrevet helt feil. Det stemte ikke med virkeligheten, sier hun.

CONOR ikke i bruk

Det var særlig bruken av helseundersøkelsen CONOR (Cohort of Norway) Stoltenberg reagerte på, rett og slett fordi data nettopp er gjort tilgjengelige for forskning og ikke ble samlet inn i de tidsrommene som angis i artikkelen i Lancet. Videre ble det i artikkelen påstått at det var samlet inn data fra helseundersøkelser i perioden 1975 til 1995. Blant annet står det at det var 46 068 personer inkludert fra Oslo. Det har aldri vært en eneste undersøkelse i Oslo i angitt periode (ca. 16 000 i 1972-73 og ca. 25 000 i 2000-2001). Dette tallet måtte derfor være feil. Det er Folkehelseinstituttet og regionale helseundersøkelser som samarbeider om datainnsamlingen til CONOR, og ingen andre enn forskerne som er involvert i innsamlingen kjenner godt til materialet. Stoltenberg er overrasket over at ingen utenforstående har fattet mistanke før, men lurer også på hvorfor ingen av de 13 medforfatterne har grepet inn.

– Det er rart at ingen av medforfatterne har reagert på dette materialet. Medforfattere har et ansvar for å være med i hele prosessen. Alle vil ikke ha samme nærhet til rådata, men noen av dem burde ha det. Det er umulig for meg å vite hvordan arbeidet har vært fordelt i denne gruppen av medforfattere, og om noen av medforfatterne har hatt tilgang til data på en slik måte at de kunne sett at det var rare egenskaper ved materialet, sier hun.

Meldte fra

Det tok noen dager før hun forstod alvoret i saken. Hun lurte først på om det kunne dreie seg om slurv fra forfatternes side, eller om Folkehelseinstituttet hadde utlevert data de ikke burde utlevert. Hun varslet først saken internt, før Folkehelseinstituttet informerte lederne for de regionale helseundersøkelser. Professor Lars Vatten ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), som har et medansvar for helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), reagerte sterkt. Han tok kontakt med Sudbø selv, som etter noen dager innrømmet å ha jukset.

Positiv debatt

– Dette er en meget alvorlig og ekstrem sak, og jeg ønsker ikke å spekulere i hvorfor forskeren gjorde som han gjorde. Men jeg håper at saken også vil få noen positive konsekvenser ved at vi kan diskutere hvordan man driver forsvarlig forskning, og hvorvidt ansvaret skal ligge på institusjonen eller forskeren selv, sier Stoltenberg.

Nylenna-innstillingen

Hun håper også at saken kan føre til en debatt rundt Nylenna-utvalgets innstilling, og en raskere behandling av denne. Nylenna-utvalget ble oppnevnt av regjeringen i 2003 og leverte sin innstilling til daværende helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen rett før jul 2004. Nå ligger saken på helse- og omsorgsminister Sylvia Brustads bord.

Uvitende kilde

Kreftregisteret er brukt som kilde i Lancet-studien, men kjente ikke til dette før jukset ble avslørt. De har ikke bidratt med opplysninger. Også i en tidligere studie av Sudbø, publisert i New England Journal of Medicine, rettes det takk til en av forskerne ved Kreftregisteret, uten at forskeren kan huske å ha bidratt med noe. Direktør i Kreftregisteret, Frøydis Langmark, sier de oppdaget begge tilfellene først nå.

– Vi var ikke informert om noe av dette, og har heller ikke oppdaget det selv. Vi leser ikke alle artikler i internasjonale medisinske tidsskrifter, og akkurat nå var det heller ingen hos oss som jobbet akkurat med oralcancer og derfor ville lese akkurat denne studien, sier Langmark.

Håper det er begrenset

Hun sier de har sett nærmere på Lancet-artikkelen, og håper det fiktive materialet er begrenset til denne studien.

Langmark sitter i granskingskommisjonen som skal undersøke alle fakta i saken, og ønsker derfor ikke å uttale seg ytterligere om saken.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media