Bekymringsmelding

Med bakgrunn i avsløringen om forskningssvindelen bak en artikkel av Jon Sudbø og medarbeidere i The Lancet har New England Journal of Medicine i dag publisert en bekymringsmelding i forhold til to originalartikler av Jon Sudbø og medarbeidere fra 2001 og 2004. Redaksjonen vil avvente resultatet av granskningskommisjonens arbeid i Norge.

Med dette kommer tre artikler som Jon Sudbø har publisert i Tidsskrift for Den norske lægeforening i et nytt lys. Disse artiklene bygger i større eller mindre grad på artikkelen i New England Journal of Medicine fra 2001. Tidsskriftet publiserer derfor nå en bekymringsmelding også om disse artiklene.

Artiklene det gjelder:

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media