Smokk mot krybbedød

Barn bør bruke smokk når de sover. Det kan forebygge krybbedød, mener forskerne. Foto Health and Medicine

Forskerne intervjuet mødrene til 185 spedbarn som døde, og sammenliknet med en kontrollgruppe på 312 barn. Mødrene ble blant annet spurt om barna brukte smokk om natten, og om andre miljøfaktorer og risikofaktorer i forhold til krybbedød.

Livreddende effekt

I studien, som er publisert i BMJ, konkluderes det med at risikoen for krybbedød reduseres med 90 % dersom barnet sover med smokk. Smokk hadde også en gunstig effekt selv om barnet sov på magen eller på siden, på en myk madrass eller sammen med mor som var røyker, noe som anses for å være risikofaktorer for krybbedød.

Sikrer lufttilførselen

Håndtaket på smokken kan bidra til å bedre lufttilførselen til barnets nese og munn, for eksempel hvis dynen dekker barnets ansikt eller barnet ligger med ansiktet ned mot underlaget. Sugingen på smokk kan dessuten forsterke innerveringen av de strukturer som kontrollerer de øvre luftveiene.

Bekrefter tidligere funn

Professor Lorentz M. Irgens ved Medisinsk fødselsregister sier denne studien slutter seg til en serie andre studier i den senere tid som har påvist en liknende beskyttende effekt ved bruk av smokk.

– I en stor metaanalyse nylig publisert i tidsskriftet Pediatrics ble det funnet en tilsvarende beskyttende effekt på 50 %, og i den europeiske krybbedødsstudien (ECAS) ble det funnet en beskyttende effekt på 56 %, sier Irgens til Tidsskriftet.

Anbefaler smokk

Han understreker at ingen av disse studiene forklarer hvilken mekanisme som er aktuell.

– Det har vært hevdet at bruk av smokk øker den såkalte arousal-effekten på den måten at barn sover lettere enn hvis de ikke bruker smokk. Det har også vært diskutert en mekanisk effekt ved at tungen løftes fremover i munnen og derved i mindre grad tilstopper de øvre luftveiene. Ut fra disse studiene synes det klart at smokk bør anbefales i forebyggelsen av krybbedød, sier Irgens.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media