Granateple er godt og sunt

Granateple, som er blitt ansett som en hellig frukt, ser ut til å ha en gunstig effekt på helsen. Foto Frukt.no

Granateple (Punica granatum) er en rik kilde til to typer polyfenoler: anthocyaniner, som gir den røde fargen, og tanniner, som er særlig rike på antioksidanter.

Granateple ved prostatakreft?

I en dyreeksperimentell studie har amerikanske forskere undersøkt effekten av granatepleekstrakt på prostatakreft både in vivo og in vitro. I en musemodell ble dyrene delt i en gruppe som fikk vanlig drikkevann og to grupper som fikk drikkevann tilsatt granatepleekstrakt (henholdsvis 0,1 % og 0,2 %). Dyrene som fikk granatepleekstrakt hadde signifikant mindre tumorstørrelse enn kontrolldyrene. Den sterkeste blandingen var mest effektiv. En måned etter tumorinokulasjonen var tumorstørrelsen om lag halvparten hos dyrene som hadde fått 0,2 % granatepleekstrakt sammenliknet med kontrollgruppen. Også nivået av prostataspesifikt antigen (PSA) var signifikant redusert i intervensjonsgruppene.

Granateple ved aterosklerose?

Granateple kan kanskje også ha gunstig effekt ved aterosklerose, viser en annen studie publisert i det prestisjetunge tidsskriftet PNAS. Italienske og amerikanske forskere ønsket å undersøke effekten av granateplejuice på hyperkolesterolemiske mus både in vitro og in vivo. Musene som drakk juicen, fikk signifikant redusert progrediering av hyperkolesterolemien. In vitro-forsøkene pekte i samme retning.

Granateple ved iskemi?

Daglig inntak av granateplejuice kan muligens forbedre stressindusert myokardiskemi hos pasienter med iskemisk hjertesykdom, viser en randomisert, placebokontrollert, dobbeltblind studie fra California.

45 pasienter ble randomisert til en av to grupper: halvparten drakk en kvart liter granateplejuice per dag, mens resten fikk en liknende drikk. Deltakerne hadde samme nivåer av stressindusert iskemi ved inklusjon, men etter tre måneder var den stressinduserte iskemien redusert i intervensjonsgruppen, men økt i kontrollgruppen. Dette skjedde uten endringer i medikasjon, blodsukkernivå, Hb A1c -verdi, vekt eller blodtrykk i noen av gruppene.

Relaterte saker:

 

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media