Første nyttårsdag tar flest liv

Tidligere studier har vist at det dør flere mennesker på mandager enn i resten av uken, og i Storbritannia mener man å se en økning i antall sykehusdødsfall i august og februar, når ferske leger starter sin praksis. Kynikere kaller det sistnevnte for «the killing season». Studier har konkludert både med nedgang og oppgang i antall dødsfall før høytider og spesielle anledninger. I USA har dødeligheten vist seg å gjøre et kraftig hopp rundt jul og nyttår.

Godt nyttår?

Ingen europeiske studier er tidligere publisert der dødeligheten rundt høytider er undersøkt. Eugene Milne ved Universitetet i Newcastle har sett på data for 470 000 briter og 88 500 dødsfall i en periode på 15 år (1986-2000). I studien, publisert i European Journal of Epidemiology, konkluderer han med at dødeligheten i Newcastle og North Tyneside økte fra tidlig i desember og frem mot jul, for så å gjøre et kraftig hopp rundt nyttårsaften og dale ned igjen ut over januar. I gjennomsnitt døde 341 mennesker 1. januar, mens gjennomsnittlig antall dødsfall per dag for hele året var 243. Den kraftige økningen ble i de fleste tilfellene knyttet til sykdommer i luftveiene og hjerte- og karsystemet. I påskeuken var det ingen liknende økning i antall dødsfall, ei heller i «the killing season». Aller lavest var dødsraten i august.

Influensa eller lav bemanning

Det er usikkert hva som er årsaken til at så mange sovner inn i slutten av desember og begynnelsen av januar. I studien The –Merry Christmas Coronary– and –Happy New Year Heart Attack– Phenomenon, publisert i Circulation i 2004, ble det lansert åtte teorier:

  • pasienten «utsetter døden» til etter høytiden
  • økt emosjonelt stress
  • mindre dagslys
  • kaldere temperatur
  • fråtsing i mat og drikke
  • økt forekomst av sykdom i luftveiene
  • venter lenger med å søke hjelp
  • lavere bemanning i helsevesenet
Lysere fremtid?

En del av disse teoriene er utelukket i forhold til økt dødelighet akkurat rundt nyttår, men Milne mener det tre siste punktene kan være relevante. Blant annet er nyttår midt i influensasesongen, i tillegg til at folk gjerne samles i juleuken og derfor smitter hverandre.

– Det er slående likheter mellom USA og Storbritannia når det gjelder dødelighet, med en tydelig økning i vintermånedene og et absolutt toppunkt ved nyttår. Årsaken er uklar, men mye tyder på at det kan skyldes lavere bemanning i helsevesenet i denne perioden. Alternativt, eller i tillegg, kan det være en konsekvens av influensa. Det vil i så fall bety at vi etter hvert vil se en nedgang, i og med at flere og flere lar seg vaksinere, skriver Milne.

Uansett hva årsaken er mener Milne fenomenet bør undersøkes nærmere, siden det tyder på at mange av dødsfallene kan forhindres.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media