HPV-vaksine mot livmorhalskreft

Vaksinen er utprøvd på over 6 000 kvinner fra en rekke land, deriblant Norge. Den ser ut til å hindre infeksjon av to typer humant papillomavirus, HPV 16 og HPV 18, som kan føre til livmorhalskreft. Til sammen deltok drøyt 12 000 kvinner i studien. Ingen av kvinnene i intervensjonsgruppen hadde fått celleforandringer, livmorhalskreft eller forstadier til denne krefttypen to år etter at de hadde tatt vaksinen. Blant kvinnene i kontrollgruppen ble det gjort slike funn hos 21 av dem.

Kan redde mange

På verdensbasis rammes rundt 500 000 kvinner av livmorhalskreft årlig, over halvparten dør. De fleste tilfellene finner man i utviklingsland.

– Potensialet, særlig i utviklingsland dersom de klarer å gjennomføre vaksineringen, kan være enormt. Vaksinen kan forhindre minst 70 % av dødsfallene som følge av livmorhalskreft, sier Deborah Saslow i den amerikanske kreftforeningen ifølge New York Times.

Det understrekes av det likevel kvinnene må undersøkes regelmessig i etterkant, siden vaksinen ikke forhindrer alle tilfeller av sykdommen.

Norsk optimisme

Kreftregisteret i Norge har vært med i utprøvingen. Forskningssjef og avdelingsleder Steinar Ø. Thoresen er optimistisk.

– Jeg skal være forsiktig med å bruke ord som gjennombrudd i bekjempelsen av kreft. Det er likevel ikke til å komme bort fra at dette ser ut til å være den første spesifikke kreftvaksinen som virker på mennesker. Denne studien viser at vaksinen er nær 100 % effektiv, sier Thoresen, som er medlem i styringsgruppen for utprøvingen.

Følges opp

I ti år fremover skal Kreftregisteret følge opp de 7 500 kvinnene i Norden som har fått vaksinen, og sammenlikne med forekomsten av celleforandringer eller kreft hos en ikke-vaksinert kontrollgruppe.

Vaksinen produseres av Merck & Company, som håper den kan være på markedet i løpet av 2006.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media