Gaustad sykehus 150 år

Men han rakk å utarbeide forslaget til sinnssykeloven noen år før, en lov som ble vedtatt i 1848. Her påpekte han at sinnssykdom er en sykdom, og at den kan behandles. Selv var han lege og direktør ved Oslo asyl. I omtalen av sinnssykeloven kritiserte han datidens måte å behandle psykiatriske pasienter på, i såkalte –dollhus–, som han mente var det verste av to onder.

Ingen respekt for pasientene

–Og mod disse Tusinder, for hvilken ingen Lov gjælder, gribe vi ingen Forsigtigheds-Regler ; for disse Tusinder af Ulykkelige, der som oftest bukker under i Kampen mod en uforskyldt Skjebne, have vi ingen Agtelse, ingen Medlidenhed, næsten ingen Tilflugtssteder eller milde Stiftelser, og fra saa mange af vore Medmennesker støde vi ligegyldigt den velsignelsesrige Hjelp tilbage, som Lægekunsten i rigere eller ringere Fylde tilbyder.–, skrev han, ifølge en artikkel i Tidsskriftet i 1898.

Omkom på havet

Major var tiltenkt direktørvervet ved Gaustad, men i 1854, året før åpningen, søkte han avskjed fra alle sine verv og tok med seg familien til USA. På veien over Atlanterhavet sank skipet de var om bord i, og Major og hans familie omkom.

Ole Rømer Sandberg ble i stedet sykehusets første direktør, ifølge Nils Retterstøl som har skrevet om sykehusets historie på Aker universitetssykehus nettsider.

Lobotomi og LSD

Sykehuset hadde plass til 300 pasienter, og ifølge reglementet skulle ingen være innlagt i mer enn to år. Men det trengtes flere plasser, og før århundreskiftet ble det bygget fire nye asyl i Norge. Gaustad ble etter hvert utvidet, og hadde i 1954 plass til 640 pasienter. På 1960- og 70-tallet ble nye avdelinger bygget. Det har vært betydelig undervisnings- og forskningsaktivitet ved Gaustad. I 2001 ble det nedsatt en kommisjon som skulle granske påstander om uetiske forsøk med LSD, elektroder og radioaktive stråler, blant annet ved Gaustad sykehus. Også omfanget av lobotomi er blitt gransket. Kommisjonen leverte sin rapport i 2003 og konkluderte enstemmig med at det trolig ikke har forekommet uetisk misbruk av mennesker i medisinsk forskning i Norge etter krigen.

Ny tid

I 1985 ble Gaustad sykehus overført til Oslo kommune, og i 1996 ble det knyttet til Aker sykehus. I dag er Gaustad en del av Klinikk for psykisk helse og Aker universitetssykehus, og ledes av klinikksjef Ellen Hagemo. På tidligere Gaustad sykehus ligger klinikkens administrasjon og avdelinger for allmennpsykiatri, alderspsykiatri og sikkerhetspsykiatri. Administrasjonen for avdeling for rusbehandling ligger også på Gaustad.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media