Norges første PET-skanner på plass

Slik ser den nye kombinerte PET/CT-skanneren ut. Foto Rikshospitalet-Radiumhospitalet

PET, som står for positronemisjons-
tomografi, har særlig stor nytteverdi innen kreftdiagnostikken. Skanneren som nå er på plass kan utføre både PET- og CT-undersøkelse. Ved Nukleærmedisinsk avdeling ved Rikshospitalet-Radiumhospitalets Kreftklinikk på Montebello, skal skanneren brukes til kreftundersøkelser og forskning.

Viktig hjelpemiddel

– For de fleste kreftsykdommer er en PET/CT-skanner et unikt hjelpemiddel til å bestemme sykdommens utbredelse, veilede ved behandling, kontrollere at behandlingen er riktig og påvise tilbakefall tidligere enn andre undersøkelser, sier Trond Velde Bogsrud, overlege ved Seksjon for nukleærmedisin ved Radiumhospitalet, til sykehusets nettsider.

Sent ute

Norge kommer etter de fleste landene i Vest-Europa, inkludert Finland, Danmark og Sverige, som alle har hatt PET-skannere i noen år allerede. Diskusjonen rundt hvorvidt det skal investeres i denne teknologien i Norge har blant annet dreid seg om pris. Prislappen på et PET-senter har vært satt til 90 millioner kroner. Senter for medisinsk metodevurdering konkluderte i en evalueringsrapport i 2000 med at teknologien er svært god når det gjelder diagnostikk, men at den er dyr, tidkrevende og lite egnet til rutineundersøkelser.

Pengene på plass

Med bevilgninger fra Norges forskningsråd og Utdannings- og forskningsdepartementet, samt en gave fra konsernet GE HealthCare, er PET/CT-skanneren nå en realitet. Bevilgningene dekker to PET-skannere og byggingen av det nye syklotronsenteret ved Rikshospitalet på Gaustad. Norsk Medisinsk Syklotronsenter har fått ansvar for å forvalte utstyret.

Relaterte saker:

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media