Kan man si opp en pasient?

Hvis det skjærer seg helt med en pasient, hva gjør man da? Foto Health and Medicine

Ifølge leder i Alment praktiserende lægers forening (Aplf), Jan Emil Kristoffersen, kan du ikke det.

– Leger med fastlegeavtale har ingen rett til å si fra seg ansvaret for en pasient som står på listen. I utgangspunktet ser ikke vi på det som problematisk, men det vil alltid være pasienter man ikke kommer overens med, eller som på grunn av sin psykiske tilstand blir voldelige eller truende, sier Kristoffersen.

Gjelder de fleste

Han bekrefter at mange leger nok har kjent behovet for å si opp lege/pasientforholdet.

– Det hender i alle fall ofte nok til at leger bør ha forberedt seg på det, og vite hvilke regler som finnes, sier han.

Når det gjelder voldelige eller truende pasienter er dette regulert i rammeavtalen for fastlegeordningen. Den sier at kommunen plikter å sørge for nødvendige sikkerhetstiltak.

Si det rett ut

Men når pasienter er «vanskelige», eller man ikke finner noen løsning sammen, kan det være greit å bare være ærlig.

– Legen er i sin fulle rett til å si til pasienten at «nå kommer vi ikke lenger, kanskje du bør vurdere en annen lege». Jeg har gjort det selv et par ganger. Resultatet er ofte at man får en bedre dialog med pasienten, bare ved å si det rett ut, sier Kristoffersen.

Ifølge nestleder i Rådet for legeetikk, Ragnar Hotvedt, berøres ikke akkurat denne problemstillingen i Etiske regler for leger.

Amerikansk dilemma

Den amerikanske legen Richard Friedman tar opp spørsmålet i en kommentarartikkel i New York Times.

– Mange leger jeg kjenner, inkludert meg selv, har nå og da ønsket å si opp en vanskelig eller voldelig pasient. Men ingen vet hvor ofte det virkelig skjer, skriver han.

Selv forteller han om en kvinnelig pasient som ikke ønsket behandlingen han kunne tilby, og som krevde en behandling han ikke kunne godta. Til slutt henviste han kvinnen til en kollega, selv om det viste seg heller ikke å fungere.

Kan nekte å behandle

Ifølge Friedman sier den amerikanske legeforeningens etiske retningslinjer at en lege er forpliktet til å sørge for kontinuitet i behandlingen. Men ifølge retningslinjene kan en lege nekte å behandle en pasient som ber om behandling som er vitenskapelig dokumentert unyttig. Det kan også norske leger.

– Man skal ikke tillegge pasienten behandling som er beviselig unyttig. Man kan si nei til dersom en pasient ber om slik behandling, sier Jan Emil Kristoffersen.

Norsk etikk

Dette reguleres også i Den norske lægeforenings Etiske regler for leger. I kapittel 1 § 9 heter det:

«Legen må ikke gjøre bruk av eller anbefale metoder som savner grunnlag i vitenskapelige undersøkelser eller tilstrekkelig medisinsk erfaring. En lege må ikke la seg presse til å bruke medisinske metoder legen finner faglig ukorrekte.»

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media