Lusekam fungerer best. Eller?

Kammen er et velkjent våpen mot hodelus, men må det også kjemisk behandling til? Britiske og norske eksperter er uenige.

Illustrasjonsfoto Imagelibrary Gold

Kammemetoden er fire ganger så effektiv som kjemisk behandling, ifølge en britisk randomisert studie publisert i siste utgave av BMJ. Forskerne mener funnet er viktig, blant annet fordi man ser en utbredt resistens hos hodelus.

Kam eller lusemiddel
126 barn i alderen 2–15 år med hodelus deltok i studien. 56 av barna ble kun behandlet med kam (Bug Buster kit) i to uker, mens 70 barn fikk én behandling med lusemiddel; 40 med permetrin, 30 med malation.

2–4 dager etter avsluttet behandling ble barna igjen sjekket for hodelus.

Nesten 60 % ble lusefri
Forskerne fant at behandlingen med kam i vått hår fjernet lusene i 57 % av tilfellene. Permetrin viste seg effektiv ved bare 10 % av tilfellene, mens malation fjernet lusene hos 17 % av de aktuelle barna. Konklusjonen er derfor at en god kam er fire ganger så effektiv som kjemisk behandling.

– Jeg tror både foreldre og leger har visst dette lenge, men vår studie har for første gang dokumentert hvor lite effektiv den kjemiske behandlingen faktisk er, sier Nigel Hill, ifølge HealthDay.

Hill, som har ledet studien, understreker at heller ikke 57 % er et tilfredsstillende tall og at behovet er stort for et middel som er 100 % effektivt.

Motsatt konklusjon
En tidligere britisk studie, publisert i The Lancet i 2000 konkluderte helt annerledes enn Hill og medarbeidere; her kom forskerne frem til at behandling med malation var dobbelt så effektivt som behandling med kam.

Hill mener de nye tallene kan skyldes at kammene som brukes i dag, er utbedret, med smalere og tettere tenner.

– Tendensiøst
I Norge rammer hodelus noen tusen personer hvert år, i hovedsak barn i skolealder. Da tilstandene var meldepliktig til MSIS, frem til 1995, ble det meldt om 1 500 – 2 000 tilfeller årlig, men de faktiske tallene er trolig langt høyere, ifølge Folkehelseinstituttet.

Reidar Mehl ved Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet er kritisk til den britiske studien.

– Det er en del spørsmål studien ikke gi svar på, og den nærmer seg tendensiøs. Hill burde vite at kjemisk behandling må gjennomføres to ganger for at man skal klare å drepe alle lus og egg. I de fleste tilfeller kan man finne lusebarn fem dager etter første behandling, for da er eggene klekket, sier Mehl til Tidsskriftet.

Avgjørende forskjell
Mehl mener det er bedre informasjon og en annen veiledning i Norge enn i Storbritannia. Blant annet sier den norske bruksanvisningen at behandlingen må gjøres to ganger. Virkestoffet malation skal bekjempe lus, ved riktig bruk.

– Vi anbefaler bruk av Malation liniment eller Prioderm liniment, i tillegg til bruk av kam i vått hår. Permetrin, eller Nix, anbefaler vi ikke, på grunn av utbredt resistens. Etter to behandlinger, med åtte dagers mellomrom, bør hele familien undersøkes en gang i uken i tre uker etter avsluttet behandling, sier Mehl.

 

Ikke kam alene
Han nevner også produktet Lusestopp, som inneholder kokosolje. Produktet er lovende, særlig når produsenten snart skal øke andelen kokosolje fra 2 % til 20 %.

– Bare kamming er uansett ikke noe vi anbefaler. Det er vanskelig å få til skikkelig, sier Mehl.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media