Hvordan få gravide til å kutte røyken

Slik konkluderer skotske forskere ved universitetet i Glasgow i en randomisert studie publisert i BMJ. Overlege Frode Gallefoss ved Sørlandet sykehus mener imidlertid dette kommer an på når samtalen finner sted.

Tre av ti røyker
Tabell
Tre av ti britiske kvinner røyker under svangerskapet, og mange trenger hjelp for å klare å slutte. Illustrasjonsfoto Health&Medicine

I Storbritannia røyker rundt 30 % av de gravide, og ifølge nasjonale retningslinjer skal disse kvinnene tilbys all mulig hjelp til å slutte. Et av hjelpetiltakene er såkalt motiverende samtaleteknikk, en atferdsterapi som jordmødre kan foreta hjemme hos den gravide.

762 gravide kvinner, som ikke hadde klart å stumpe røyken, deltok i studien. Alle kvinnene fikk vanlig helseinformasjon, mens 351 av dem i tillegg fikk tilbud om inntil fem motiverende samtaler før 25. svangerskapsuke.

Få klarte å slutte

4,8 % av kvinnene i intervensjonsgruppen sluttet å røyke, mens 4,6 % av kvinnene i kontrollgruppen klarte det samme. Kvinnene i kontrollgruppen var flinkere til å kutte ned på røykingen enn de som fikk samtale med jordmor. 6,3 % kuttet ned uten motiverende samtaler, mens bare 4,2 % av dem som fikk tilbudet reduserte røykingen.

Nikotinerstatning som tyggegummi, plaster, inhalator eller sugetabletter er i utgangspunktet ikke anbefalt for gravide. Forfatterne mener likevel at dette kan være et alternativ for kvinner som ikke klarer å slutte på andre måter, og som følges tett opp av jordmødre.

Større gevinst enn risiko

Også Norsk gynekologisk forening mener nikotinerstatning kan være en god løsning i enkelte tilfeller. I Norge røyker drøyt 20 % av alle gravide ved begynnelsen av svangerskapet, mens 16 % fremdeles røyker ved svangerskapets slutt.

– Kvinnen vil få i seg mindre nikotin enn ved røyking og unngår også de flere tusen andre skadelige stoffene i røyken. Om man oppnår røykeslutt synes gevinsten å være større enn risikoen, heter det i Veileder i fødselshjelp, som er utarbeidet av foreningen.

Samtalen for sent

Overlege Frode Gallefoss ved Seksjon for lungesykdommer ved Sørlandet sykehus, sier det er viktig å snakke med kvinnene tidlig i svangerskapet.

– Tidligere studier viser at de som slutter å røyke i svangerskapet gjør dette nokså umiddelbart etter at de blir kjent med sin graviditet. Inklusjonsperioden i denne studien helt inn til 25. svangerskapsuke er derfor overraskende lang. Vurdert ut fra motivasjonsnivået for røykereduksjon og -stopp på de inkluderte i denne studien, synes det som om man har blitt sittende igjen med den harde kjerne som ikke lett kan påvirkes, sier Gallefoss til Tidsskriftet.

Han mener fokus for fremtidige studier bør rettes mot hva som kan styrke motivasjonen til røykestopp i forbindelse med nylig påvist graviditet.

– En idé kunne kanskje være å legge ved motiverende informasjon med graviditetstesten, foreslår Gallefoss.

Nikotintyggis

Når det gjelder nikotinerstatning under svangerskapet deler han synet til Norsk gynekologisk forening, selv om dette ikke er testet ut hos gravide og produsentene derfor garderer seg med forbehold.

– Bruker man nikotinerstatning så slipper man i hvert fall den ødeleggende effekten av kullos på placenta og foster, i tillegg til usikre virkninger av over 4 000 kjemiske stoffer som finnes i tobakk. Barnet har det selvsagt bedre uten nikotin, noe som bør fremheves overfor den gravide, sier Frode Gallefoss.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media