Finn fastlegen på nettet

Mange av dem som henvender seg til fastlegekontoret, lurer på hvem de har som fastlege og legens adresse og telefonnummer.

Lenge siden sist
– Per i dag kan man på trygdeetatens nettsider finne en god oversikt over alle landets fastleger og se hvem av dem som har ledig kapasitet. Du kan også bytte lege selv, enten ved å ringe eller skrive brev til fastlegekontoret. Men slik ordningen har vært frem til nå, kan du ikke selv finne ut hvilken liste du står på. Og det er en del mennesker som er svært sjelden hos legen, sier prosjektleder for Døgnåpen forvaltning i Rikstrygdeverket, Ole Morten Pünther, til Tidsskriftet.

Hvem og hvor
I løpet av september lanserer Rikstrygdeverket nettstedet MinFastlege under trygdeetatens egne hjemmesider, www.trygdeetaten.no/fastlege. (NB: Tjenesten er ennå i ikke drift!) Ved hjelp av en enkel pålogging med bruk av navn, fødselsnummer og postnummer skal folk kunne finne navnet på sin fastlege.

Her skal det også være mulig å bytte fastlege og melde seg inn eller ut av ordningen.

Mange bytter
– Det er to grunner til at vi gjør dette. For det første gir det bedre service til brukerne. Vi vet at flere og flere bruker internettjenester. For det andre vil det virke besparende for trygdeetaten, fordi vi vil bruke færre ressurser på fastlegekontoret, sier Pünther.

Hver måned er det cirka 12 000 personer som bytter fastlege.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media