Ulovlig å friste med kosmetisk kirurgi

En ny forskrift fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet utdyper helsepersonellovens § 13, som omhandler markedsføring av helsetjenester. Hensikten er at potensielle kunder ikke skal påvirkes til å endre på utseendet på grunnlag av feilaktig, mangelfull eller usaklig informasjon.

– Markedsføringen av ulike typer kosmetisk kirurgi har vært offensiv og omfattende. Sammen med stadig større fokus på kropp og utseende er det behov for å regulere denne markedsføringen, sier helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen.

Ikke gi komplekser
I den nye forskriften, som ble støttet av Legeforeningen i høringsrunden, defineres kosmetiske inngrep som plastikkirurgiske inngrep og kosmetiske inngrep i hud og underhud. Både kirurgisk kniv, laser og injeksjoner vil kunne omfattes av forskriften.

Det er lagt vekt på at markedsføringen ikke skal være støtende eller bygge opp under fordommer mot normale kroppsvariasjoner. Bruk av før- og etter-bilder forbys, og det samme gjør tilbud om kreditt og forbrukslån.

Plastikkirurgene positive
Spesialist i plastikkirurgi Kjell Andenæs ved Clinique Andenæs A/S er i hovedsak positiv til den nye forskriften.
Han sier Norsk plastikkirurgisk forening allerede har vedtatt relativt strenge etiske regler, og på enkelte områder har kommet myndighetene i forkjøpet.

– Aggressiv markedsføring kan vel så gjerne komme fra klinikker hvor ansvarlig lege ikke er spesialist i plastikkirurgi, men det skjer selvfølgelig overtramp innen plastikkirurgien også, sier Andenæs til Tidsskriftet.

Uenighet om lån
Andenæs sier Norsk plastikkirurgisk forening er enig i at man bør unngå bruk av før- og etter-bilder i markedsføringen.

– Det er mer sprikende meninger om bruk av kreditt og forbrukslån i forbindelse med kosmetisk kirurgi. Dersom dette forbys kan de som har minst å rutte med bli forfordelt. Men personlig syns jeg det er galt at klinikkene tilbyr slike lån, sier han.

Helse- og omsorgsdepartementet har også foreslått å oppheve den gjeldende forskriften om tillatelse til å utføre kosmetisk kirurgi. Men etter at flere av høringsinstansene var imot dette, vil dagens forskrift videreføres.

Relaterte saker:

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media