Fedme øker demensrisikoen

Middelaldrende personer med litt for mange kilo på kroppen, kan ha økt risiko for demens senere i livet.

Illustrasjonsfoto

I en amerikansk studie, publisert i siste utgave av BMJ, deltok 10 276 amerikanske kvinner og menn i alderen 40–45 år. Alle ble medlemmer av et helseprogram i perioden 1964–1973, og de var fremdeles medlemmer i 1994.

I programmet ble deltakerne intervjuet, de gjennomgikk legeundersøkelse, de ble målt og veid, og det ble tatt blodprøver av dem. I perioden 1994–2003 registrerte forskerne demensdiagnoser hos disse medlemmene. Diagnosene som ble registrert, inkluderte demens, Alzheimers sykdom og vaskulær demens.

Fire av ti overvektige

En av ti led av fedme da de ble med i undersøkelsen, mens 36 % var overvektige. Dette ble målt ved hjelp av kroppsmasseindeks (BMI) og tykkelsen av hudfolder på arm og rygg. Fra januar 1994 til april 2003 fikk 713 av deltakerne diagnosen demens. Gjennomsnittsalderen ved diagnose var 74,5 år.

Langt større risiko
Studien konkluderer med at middelaldrende personer som lider av fedme (BMI >30), har 74 % større risiko for demens enn normalvektige. Personer som er overvektige (BMI 25,9–29,9) i 40–45-årsalderen har 35 % større sannsynlighet for å utvikle demens sammenliknet med personer med normal vekt. Sammenhengen var tydeligere hos kvinner enn hos menn.

I likhet med BMI kan også tykkelsen på hudfold på arm og rygg i 40-årsalderen knyttes til demensrisiko.

Flere mulige årsaker
Leder Dag Årsland ved Senter for nevro- og alderspsykiatrisk forskning ved Stavanger universitetssjukehus sier dette er en av mange studier som viser sammenheng mellom livsstil og demensutvikling.

– Styrken i denne studien er det store antallet personer som ble undersøkt, og den lange oppfølgingstiden. Men selv om forfatterne har kontrollert for mulige bakenforliggende årsaker, som diabetes og arteriosklerose, kan det likevel ikke utelukkes at andre faktorer kan forklare sammenhengen, sier Årsland til Tidsskriftet.

Ifølge Årsland er det uklart hvorfor fedme i seg selv skulle forårsake Alzheimers sykdom. Han mener genetiske, metabolske og patofysiologiske faktorer som inflammasjon kan være mulige mekanismer.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media