Mangel på Trandate injeksjonsvæske

Statens legemiddelverk opplyser at produksjonsvansker har ført til at Trandate nå ikke kan leveres. Trandate (labetalol) injeksjonsvæske 5 mg/ml er mye brukt hos nyfødte og kvinner med alvorlig svangerskapshypertensjon.

- Begrense bruken

Ifølge Legemiddelverket vil lagrene av Trandate i Norge vare i 2-3 uker. Normal forsyning er ikke ventet før 1. september 2005. For å avhjelpe situasjonen oppfordrer derfor legemiddelfirmaet GlaxoSmithKline og Legemiddelverket alle leger om å begrense bruken.

- Vi håper legene vil støtte opp og være lojale i forhold til vår anbefaling om å begrense bruken til kun de pasientene som har absolutt behov for slik behandling, sier Steinar Madsen i Legemiddelverket til Tidsskriftet.

Alternativer

- Hvis rutinen ved sykehuset angir at pasienten skal behandles med labetalol intravenøst bør legen vurdere andre alternativer, om nødvendig i samråd med anestesilege, barnelege, hjertespesialist eller nyrespesialist. For pasienter med alvorlig svangerskapshypertensjon og behov for rask blodtrykkssenkning, kan dihydralazin gitt intravenøst være et alternativ. Mange pasienter kan også hjelpes med intensivert tablettbehandling, skriver Legemiddelverket.

Les mer:

 

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media