Simvastatin blir førstevalg

Det er Statens legemiddelverk som har bestemt dette, etter at forslaget har vært ute på høring. Fra 1. juni i år skal dermed alle pasienter behandles med simvastatin dersom det ikke foreligger tungtveiende grunner til å bruke andre lipidsenkende legemidler.

Prisfall

- Begrunnelsen er at man har fått et voldsomt prisfall. Etter at trinnprismodellen ble innført koster nå ett års behandling med 40 mg per døgn 1 700 kroner. Prisen for andre statiner er to-tre ganger høyere, sier avdelingsoverlege Steinar Madsen i Legemiddelverket til Tidsskriftet.

Svært hyppig brukt

Regelen om at simvastatin skal foretrukkes som legemiddel innføres for å redusere kostnadene ved statinbehandling, og for å sikre pasientene god behandling. I 2004 ble statiner brukt av rundt 270 000 nordmenn, og Lipitor (atorvastatin) lå da på topp som det mest solgte legemiddelet her i landet.
Mange pasienter som i dag bruker andre statiner, kan bytte til simvastatin uten problemer, ifølge Legemiddelverket. Atorvastatin 10 mg tilsvarer simvastatin 20 mg, mens atorvastatin 20 mg svarer til simvastatin 40 mg.

Nye kriterier

Kriteriene for bruk at statiner endres også. I motsetning til tidligere er det ikke lenger en bestemt kolesterolverdi som grense for når pasienter kan få primærpreventiv behandling. Derimot skal pasientens samlete risiko vurderes på bakgrunn av alle de viktigste risikofaktorene.

Viktig å følge opp

- Dette er en viktig endring, og det er svært vesentlig at legene følger opp. Hvis ikke må man vurdere andre tiltak, sier Madsen.

Ekspempel på tungtveiende grunner til å bruke et annet statin enn simvastatin er –særlige problemer med interaksjoner og bivirkninger, eller manglende oppnåelse av målsettingen–. Eksempel på pasienter det gjelder er hjerte- og nyretransplanterte som ofte bruker pravastatin eller fluvastatin.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media