Ny advarsel mot antidepressiva til barn

Nå vurderer Statens legemiddelverk å oppdatere terapianbefalingene. Det er Det europeiske legemiddelkontorets (EMEA) vitenskapelige komité (CHMP) som konkluderer med at barn og unge som behandles med antidepressive legemidler av typen selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) og serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere (SNRI) har økt risiko for selvmordsforsøk og selvmordstanker, aggresjon, opposisjon og sinne, sammenliknet med barn som fikk placebo.

Også ADHD-medisin

Konklusjonen kommer etter en gjennomgang av flere kliniske studier. Også ADHD-medisinen atomoksetin ble gjennomgått, og denne forbindes med økt risiko for emosjonell labilitet og fiendlighet, men ikke selvmordsrisiko. Ingen av SSRI- eller SNRI-preparatene er for øvrig godkjent til behandling av depresjon hos barn og unge, bare hos voksne.

Advarer igjen

CHMP anbefaler at det rettes sterke advarsler til leger og foreldre om risikoen. Statens legemiddelverk understreker at advarslene allererede er relativt klare.

- Vi føler vi har sagt klart i fra i våre terapianbefalinger at ikke-medikamentell behandling skal vurderes først, og at milde depresjoner ikke skal behandles med disse medikamentene. Men vi vil følge opp CHMP-konklusjonen ved å sette i gang tiltak for at preparatomtalene blir oppdatert, sier seniorrådgiver i Legemiddelverket, Magnhild Berge, til Tidsskriftet.

Terapianbefalinger

Ifølge Berge vurderes det også å endre terapianbefalingene nok en gang.

- I dagens terapianbefalinger har vi anbefalt ett legemiddel, fluoksetin, foran andre. Basert på EMEAs vurdering kan det se ut til at det ikke lenger er grunnlag for dette, og dette vil vi nå vurdere på nytt, sier Berge.

Unntakstilfeller

Dersom det vurderes som nødvendig å behandle depresjon hos barn og ungdom medikamentelt, må ifølge Berge foreldre og leger være klar over risikoen.

- I så tilfelle må pasienten følges nøye opp, særlig i begynnelsen av behandlingen. Hvis man ønsker å stoppe behandlingen, må dette skje ved å redusere dosen gradvis, sier hun.

Flere studier

Det er mange studier som har satt spørsmålstegn ved bruk av antidepressive legemidler hos barn og ungdom. I 2004 førte en britisk metaanalyse, publisert i The Lancet, til at Statens legemiddelverk oppdaterte terapianbefalingene for trisykliske antidepressiva, monoaminoksidase inhibitorer og de fleste selektive serotoninreopptakshemmerne (SSRI).

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media