Marburgviruset hissigere enn noensinne

Ifølge Leger Uten Grenser (MSF) er det rapportert om 257 smittetilfeller i landet, og hele 235 av disse er døde. De siste tallene fra Verdens helseorganisasjon (WHO) for en uke siden viste at 224 var registert smittet, mens 207 var døde.

Hittil verste utbrudd

Angolske helsemyndigheter opplyser at utbruddet er det verste noen gang, og det Internasjonale forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåne-foreninger (IFRC) trapper opp sin støtte. Også Leger Uten Grenser mener innsatsen i området må intensiveres dersom epidemien ikke skal fortsette å spre seg.

Sprer seg

De meldte smittetilfellene har vært i de nordlige provinsene i Angola, de aller fleste i Uige-provinsen. Leger Uten Grenser opplyser at viruset i forrige uke begynte å spre seg til nye områder, men det er usikkert hvorvidt dette er personer som først er smittet i Uige. Norske helsemyndigheter fraråder nå folk å reise til denne provinsen inntil videre, men finner ikke grunnlag for å fraråde reiser til andre deler av Angola.

Ingen vaksine

Marburgvirus-sykdommen er en blødningsfebersykdom som ble oppdaget første gang i 1967. Viruset er i slekt med Ebola-viruset. Symptomene er initialt feber, hodepine, slapphet, muskelsmerter og sår hals, oppkast og diaré. Etterhvert kan man få brystsmerter og hoste, og etter noen dager kan man utvikle blødninger fra tarmen og lungene og få utslett over hele kroppen. Inkubasjonstiden er 3-9 dager, og viruset spres via kroppsvæsker. Det finnes ingen vaksine eller behandling mot sykdommen, og dødeligheten ligger på over 85 %. De fleste som smittes er familiemedlemmer og helsepersonell.

En av de viktigste oppgavene i Angola nå er å opplyse befolkningen hvordan de bør opptre for å hindre videre smitte.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media