Rikstrygdeverket tilkoblet Norsk Helsenett

Rikstrygdeverket ble i februar tilkoblet Norsk Helsenett.

I januar mottok Trygdeetaten omtrent 6 200 elektroniske meldinger fra legene, og antallet er økende etter hvert som legene tar i bruk løsningen, skriver Norsk Helsenett AS på sine Internett-sider.

I forbindelse med dette ble Rikstrygdeverkets praksis med forhåndsfrankerte konvolutter til leger for innsending av papirbasert sykmelding og legeerklæring stoppet. Det gis i stedet to kroner per elektroniske melding. I innkjøringsfasen skulle meldinger sendes både elektronisk og på papir, men fra medio februar ble papirkopien av sykemeldingsattesten og legeerklæringen kuttet.

Legekontor skal nå få elektronisk beskjed om at meldingen er mottatt. Dette betyr også at Rikstrygdeverkets sykmeldingsblankett kan kuttes, og legekontorene kan benytte vanlig papir ved utskrift hvis ønskelig.

Legekontor med oppdatert journalløsning kan etter avtale sende elektronisk legeoppgjørsmelding to ganger per måned.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media