- Ikke bruk COX-2-hemmere

Det ble klart etter et møte i Statens legemiddelverk i dag. I likhet med danske og svenske kolleger går de nå langt i å advare mot bruk av Celebra og andre COX-2-hemmere. Den mildere advarselen som ble publisert før helgen er nå oppgardert til en frarådning.

Ny studie

Årsaken er en ny klinisk studie av Celebra, den såkalte APC-studien, som i forrige uke ble stanset med øyeblikkelig virkning på grunn av overhyppighet av hjerte- og karhendelser.

- Det foreligger nå så mye data at vi må fraråde pasienter med hjerte- og karsykdom på bakgrunn av åreforkalkning fra å bruke COX-2-hemmere, sier avdelingsoverlege Steinar Madsen i Legemiddelverket. - APC-studien viser at risikoen for hjerte-karhendelser er 3,5 ganger høyere (konfidensintervall 1,4–8,3) for pasienter som får Celebra 400 mg enn for pasienter som får placebo, opplyser Madsen.

Slutte eller gå over på andre medikamenter

- Legen bør vurdere om pasienter som har hjerte- og karsykdom eller åreforkalkning, bør gå over på annen behandling eller avslutte behandlingen helt, sier Madsen. Annen behandling kan være ikke-steroide antiinflammatoriske medikamenter (NSAID) med tillegg av protonpumpehemmer eller misoprostol, Paracetamol eller Glukosamin. Legemiddelverket mener også at pasienter som ikke har økt risiko for mage-tarm-komplikasjoner bør unngå COX-2-hemmere.

Celebra følger i Vioxxs forspor

I september 2004 trakk Merck (MSD) COX-2-hemmeren Vioxx fra markedet på grunn av økt risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag. Kun få dager etter at Vioxx ble trukket mottok norske leger et brev der Pfizer hevder at COX-2-hemmeren Celebra (celecoxib) er uten kardiovaskulære bivirkninger. Dette resulterte i en smekk fra Legemiddelverket, som påpekte at alle COX-2-hemmere er satt under særlig overvåking av myndighetene. I dag oppgraderer de overvåkningen av Celebra til en frarådning av bruk blant pasienter med aterosklerotisk hjerte- og karsykdom. Celebra kom på markedet i Norge i juni 2000. Frem til i dag har mer enn 40 millioner pasienter over hele verden benyttet Celebra, ifølge Pfizer.

Les også:

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media