- Vioxx burde vært trukket før

Det er ny forskning, publisert i The Lancet, som konkluderer med at bevisene var sterke nok allerede i 2000. Men først i september 2004 trakk produsenten Merck (MSD) medikamentet fra markedet på grunn av påvist økt risiko for alvorlige kardiovaskulære hendelser. Risikoen ble dokumentert i APPROVe-studien. Til da hadde rundt 80 millioner pasienter brukt Vioxx, og salgsinntektene hadde nådd 2,5 milliarder dollar.

Nye konklusjoner

Nå har forskere ved Universitetet i Bern i Sveits gått gjennom resultatene av alle studier som omhandler Vioxx, inkludert VIGOR-studien, for å finne ut hvorvidt den økte risikoen for hjerte- og karsykdom var tilstrekkelig bevist før 2004. I en kummulativ metaanalyse så forskerne på 18 randomisert kontrollerte studier og 11 observasjonsstudier. Ved utgangen av 2000 hadde 52 av i alt 20 000 pasienter blitt rammet av hjerteinfarkt. Dette tilsa en fordobling av risikoen for hjerteinfarkt for pasienter som brukte Vioxx sammenlignet med pasienter som fikk placebo eller andre ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID). Forskerne fant en økt risiko for kardiovaskulære hendelser i studier av både lang og kort varighet, i motsetning til APPROVe-studien. De mener derfor at pasienter er i risikosonen dersom de bruker Vioxx i noen få måneder, ikke kun etter 18 måneder som Merck hevder.

Skarp kritikk

- Mercks uttalte i sin siste pressemelding at –på grunn av tilgjengeligheten til alternative medikamenter, og spørsmålene reist i studien, har vi konkludert med at en frivillig tilbaketrekking er det mest ansvarlig vi kan gjøre.– Dersom denne uttalelsen var passende i september 2004, kunne og burde den samme uttalelsen blitt formulert flere år tidligere, da dataene vi har oppsummert her, var tilgjenglige. I stedet fortsatte Merck å markedsføre sikkerheten ved rofecoxib, skriver Peter Jüni og hans kolleger i Lancet-artikkelen.

Skrøt for tidlig

Forfatterne kritiserer ikke bare Merck, men også institusjonene som er ansvarlig for å godkjenne legemiddelet. Food and Drug Administration (FDA) og andre legemiddelforvaltere bør gå gjennom sine prosedyrer på nytt. I en lederartikkel i samme utgave av The Lancet, innrømmer Richard Horton at Merck fikk skryt litt for tidlig.
- I en lederartikkel nylig roste vi Merck for å ha handlet så raskt etter å ha fått nye opplysninger om Vioxx. Våre lovord kom for tidlig, skriver Horton.

Les også:

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media