- Unødvendig å klippe under fødsel

En studie fra John Hopkins-universitetet i USA, publisert i American Journal of Obstetrics and Gynaecology konkluderer med at det er bedre å fysisk snu barnet i mors liv enn å utføre episiotomi ved trange fødsler. Forfatterne har sett på tre tidligere studier, og har sammenlignet fødslene der barnet ble rotert, fødsler der barnet ble forløst ved hjelp av episiotomi, og fødsler der begge metoder ble brukt.

Færre skader

Av barna som ble født ved hjelp av episiotomi alene fikk 13 av 22 (59 %) nerveskader i armene, sammenlignet med 20 av 57 (35 %) av barna som bare ble rotert under fødselen. Av barna som ble født ved hjelp av begge metoder fikk 28 av 48 (58 %) skader, det vil si samme antall som i episiotomigruppen. Dermed kan det tyde på at episiotomi ikke har noen fordel med tanke på å unngå skader på barnet. Anale skader hos kvinnen var betydelig større ved bruk av episiotomi og ved kombinasjonsmetoden, enn dersom barnet bare ble snudd på.

Bare i nødstilfeller

I tilfeller der barnets skuldre gjør fødselen vanskelig, og hvor fysisk flytting av barnet kan gjøres uten bruk av episitomi, kan alvorlige fødselsskader hos kvinnen unngås uten at det betyr større risiko for skader på barnet, konkluderer forfatterne.

- Episiotomi er en kirurgisk prosedyre som bare bør gjennomføres når det er absolutt nødvendig. Episiotomi fjerner bare bløtt vev som er i veien under fødselen, mens rotering av barnet vil gjøre at skuldrene passer i morens bekken. Det er det harde bekkenet som er årsaken til at barnet blir sittende fast i fødselskanalen, sier Edith Gurewitsch, som har ledet studien, til BBC.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media