Melk kan beskytte mot kolorektalkreft

Forskere har sett på data fra ti ulike kohortstudier fra fem forskjellige land, og har konkludert med at melk reduserer risikoen for kolorektalkreft. Til sammen omfatter studien over en halv million mennesker, hvorav 5 000 utviklet kolorektalkreft i løpet av oppfølgingsperioden på mellom 6 og 16 år. Resultatene ble nylig publisert i Journal of the National Cancer Institute.

Et glass om dagen

Forskerne konkluderer med at to glass melk om dagen reduserer risikoen for å utvikle kolorektalkreft med 12 %.

Studien viser også at et høyere kalsiuminntak kan settes i sammenheng med lavere risiko for tarmkreft. Ved å øke kalsiuminntaket med ett gram eller mer om dagen, kan 15 % færre tilfeller av tarmkreft hos kvinner og 10 % færre tilfeller hos menn bli resultatet.

Usikker årsak

Opplysningskontoret for Meieriprodukter har snakket med ernæringsfysiolog og forsker Anette Hjartåker ved Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo. Hun sier analysen er gjennomført av en rekke kjente forskere innen feltet.

- Hver for seg viste de 10 studiene sprikende resultater med hensyn til konsum av meieriprodukter og risiko for kreft i tykk- og endetarm. Når en slo data fra alle studiene sammen, synes det som om de som drikker mest melk har en lavere risiko enn de som drikker lite melk. Om det er kalsium eller andre komponenter i melken som eventuelt kan ha en beskyttende effekt på denne kreftformen, kan ikke denne studien gi svar på, sier Hjartåker.

Hun legger til at dette er en godt gjennomført epidemiologisk undersøkelse, men at det mangler kliniske forsøk som undersøker effekten av å innta meieriprodukter på risikoen for tykk- og endetarmskreft.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media